Maatalous

Luomuala toivoo maakuntauudistuksen yhtenäistävän valvontaa – ehdottaa valtakunnallista tarkastuslaitosta

Luomutuottajat, -neuvojat ja -organisaatiot ovat pitkään olleet huolissaan siitä, että luomulain tulkinnat eri elykeskusten alueella poikkeavat toisistaan.
Markku Vuorikari
Luomutarkastuksiin toivotaan selkeyttää kasvavan byrokratian sijaan.

Lausuntokierroksella oleva luomulakiesitys sisältää ehdotuksen, että maatilojen luomuvalvonta siirtyisi elykeskuksilta maakunnille.

Koska lakia on joka tapauksessa uudistettava, maakuntauudistus on hyvä tilaisuus yhtenäistää ja järkeistää valvontaa sen sijaan, että tarkastuksia tekevien tarkastuslaitosten määrää kasvatetaan entisestään, sanoo luomuasiantuntija Reijo Käki. Hän toimii myös Neuvo 2020 -neuvojana sekä luomutarkastajana.

Luomutuottajat, -neuvojat ja -organisaatiot ovat jo pitkään olleet huolissaan siitä, että luomulain tulkinnat eri elykeskusten alueella poikkeavat toisistaan.

Jos luomulaki toteutuu ehdotetunlaisena, jokaisessa maakunnassa olisi oma itsenäinen tarkastuslaitos.

Käen mukaan tämä ennemminkin lisäisi alueellisia tulkintaeroja entisestään.

"Vaihtoehto voisi olla, että maakunnissa luomuvalvontaa tekevät virkamiehet olisivat yhden tarkastuslaitoksen palveluksessa ja tekisivät valvontaa päätoimisesti."

"Näin henkilöstö voisi erikoistua luomun eri tuotantosuuntiin ja koko Suomessa olisi yhtenäiset tulkinnat."

Nyt elykeskuksissa ei juuri ole virkamiehiä, jotka tekisivät pelkästään luomutuotantoehtojen valvontaa. Heillä on myös tukivalvontaan liittyviä tehtäviä.

Käki muistuttaa, että luomuvalvonta on markkinavalvontaa, jonka kustannukset viljelijä maksaa osin itse.

Luomualalla on kaksi muutakin ehdotusta.

Luomutuottajalla pitäisi olla valitusoikeus elykeskusten antamista korjauskehotuksista, Käki sanoo.

Nyt elykeskus antaa viljelijälle hallintopäätöksiä, joista voi valittaa hallinto-oikeuteen tai ilmoituksia kuten korjauskehotuksia, joista ei voi valittaa minnekään.

Tieto kehotuksista päätyy tukivalvontaan ja luomutukia voidaan niiden perusteella leikata.

Lisäksi olisi hyvä perustaa neuvonnallinen keskusteluelin, joka toimisi luomualan sidosryhmien ja Eviran luomuvalvontavirkamiesten välillä.

"Se voisi olla kanava, jossa käytäisiin keskustelua luomun tuotantoehdoista ja tulkinnoista."

Lue lisää