Maatalous

Luonnonvarakeskus: Ruoka-ala työllistää Suomessa lähes 340 000 henkeä

Eniten ala työllistää Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Suurin aluetaloudellinen merkitys sillä on Etelä-Pohjanmaalla.
Markku Vuorikari
Ruoka työllistää muun muassa liikenteessä ja teollisuudessa.

Lähes joka kahdeksas työssä käyvä suomalainen tienaa leipänsä ruoka-alalla, Luonnonvarakeskus (Luke) toteaa tänään julkistamassaan tutkimuksessa.

Ruoka-alaan on Luken tutkimuksessa laskettu mukaan maatalous, elintarviketeollisuus, elintarvikkeiden tukku- ja vähittäiskauppa sekä ravitsemispalvelut. Alan tuotannossa työskentelevien lisäksi mukana ovat kotimaan hankintojen kautta välillisesti työllistyvät.

Yhteensä ketju työllistää lähes 340 000 henkeä, mikä on 13 prosenttia kaikista työllisistä.

"Välillisesti ruoka-ala työllistää eniten palvelualojen erilaisissa tuotannon ja liikkeenjohdon tukitoimissa, liikenteessä, kaupassa sekä rakentamisessa, sanoo Luken tutkija Marja Knuuttila.

Työllisten määrä palvelualoilla on hänen mukaansa hiukan kasvanut, mikä on kompensoinut maataloudessa tapahtunutta vähentymistä.

Eniten ruoka työllistää Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

"Varsinais-Suomessa on paljon maataloutta ja elintarviketeollisuutta. Uudellamaalla erityisesti palvelualat, kuten elintarvikekauppa ja ravitsemispalvelut sekä elintarviketeollisuus työllistävät paljon, vaikka niiden suhteellinen osuus kaikista työpaikoista on pieni", Knuuttila toteaa.

Arvonlisäystä ruoka-ala tuottaa kansantaloudelle runsaalla 15 miljardilla eurolla. Tämä on lähes yhdeksän prosenttia koko maan arvonlisäyksestä, Luken tutkimuksessa todetaan.

Suhteellisesti eniten ruoka-ala luo arvonlisäystä ja työllisyyttä Pohjanmaan, Hämeen ja Savon maakunnissa.

Suurin aluetaloudellinen merkitys alalla on Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. Siellä alan välitön ja välillinen vaikutus maakunnan arvonlisäykseen on lähes 15 ja työllisyyteen 21 prosenttia.

Veroja ja muita veroluonteisia maksuja ruoka-alalla kertyy yli yhdeksän miljardia euroa.

Veroista ja veroluonteisista maksuista suurimman osan saa valtio ennen kaikkea tuoteveroina. Maakuntiin jää suurin osa palkansaajien tuloveroista kunnallisverona sekä osa yritysveroista. Alan verojen osuus kaikista veroista ja veroluonteisista maksuista on noin 10 prosenttia.

Selvityksen rahoittivat Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Elintarviketeollisuusliitto, Päivittäistavarakauppa, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ja Agronomiliitto.

Lue lisää

Suomen Pankin Olli Rehn: "Koronapandemiasta ei jää pitkäaikaisia vaikutuksia Suomen talouteen"

Lämmin toukokuu sai kirjanpainajat parveilemaan – Luke tarkkailee kannan kasvua entistä useammalla seurantapisteellä

Talous kuumenee

TEMin työmarkkinaennuste: Työttömien määrä supistuu reippaasti lähivuosina, ongelmana pitkäaikaistyöttömyys