Maatalous

"Maaseudun ihmisten luottamus riistahallinnon toimintaan on romahtanut"

Maatalous 04.12.2016

Susi- ja hirviasiat ovat esimerkkejä sellaisesta riistapolitiikasta, joissa luottamus viranomaisiin on huvennut vähäiseksi, arvioitiin MTK-Etelä-Pohjanmaan syyskokouksessa.


Markku Vuorikari
Susi- ja hirviasiat ovat eteläpohjalaisten tuottajien mielestä esimerkkejä sellaisista, joissa luottamus viranomaisiin on karissut.

Riista-asioihin tarvitaan ryhtiliike, linjasi viljelijäjärjestö MTK-Etelä-Pohjanmaan syyskokous lauantaina Seinäjoella.

"Maaseudun ihmisten luottamus riistahallinnon toimintaan esimerkiksi susi- ja hirvikysymyksissä on romahtanut. Syyskokous katsoo, että suurpeto-ongelmiin on puututtava voimakkaalla kannan säätelyllä, kun pedot aiheuttavat vaaraa ihmisille ja elinkeinonharjoittamiselle. Kannansäätelyn tavoitteena pitää olla alueella asuvien ihmisten oikeuksien turvaaminen. Petoeläinkantoja on aina voitava säädellä luvallisen metsästyksen keinoin. Myös naakkojen ja muiden haittalintujen kannansäätely tulee saattaa ajan tasalle", kokouksen kannanotossa todetaan.

Maataloudesta keskusteltiin hieman valoisammissa tunnelmissa kuin vuosi sitten.

"Tuottajien pitkään jatkuneeseen ahdinkoon on nyt herätty, mutta ruokamarkkinoiden epäterveisiin käytäntöihin tarvitaan nopeasti lainsäädännön apua."

Liiton mukaan Suomen hallituksen päättämä kriisipaketti, julkisten hankintojen kriteerejä koskeva valtioneuvoston periaatepäätös sekä vaatimus elintarvikkeiden alkuperämerkinnöistä ovat positiivisia merkkejä päättäjien heräämisestä maatilojen vaikeaan tilanteeseen.

"Valitettavasti elintarvikemarkkinoilla epäterve tilanne ja kaupoissa vallalla oleva ruuan halpuuttaminen ovat supistaneet tuottajan osuutta ruuan hinnasta ja laskeneet elintarvikkeiden tuottajahinnat hälyttävälle tasolle. Syksyllä julkaistun tutkimuksen mukaan hintojenlaskun aiheuttama heikennys maatalouden tuloihin oli 1 267 miljoonaa euroa vuosina 2013-2015", kannanotossa todetaan.

"Samaan aikaan kuluttajat hyötyivät elintarvikkeiden hinnanlaskusta vain 340 miljoonan euron edestä. Yksin Etelä-Pohjanmaalla viljelijät menettivät lähes 200 miljoonaa euroa tuloja. MTK-Etelä-Pohjanmaan syyskokous vaatii, että lainsäätäjän tulee puuttua keskittyneen kaupan epäterveisiin käytäntöihin. Viljelijän tulee saada oikeudenmukainen hinta laadukkaista ja turvallisista tuotteistaan."

Kokouksen puheenaiheiksi nousi myös uudistettava eläinsuojelulaki.

"Ammattitaitoisten tuottajiemme käsissä parsinavetat, porsitushäkit ja tehokas tuotanto eivät estä eläinten hyvää hoitoa. Lakia uudistettaessa parsinavettojen ja porsitushäkkien kieltäminen ei ole perusteltua", tuottajat linjaavat.

Maakuntauudistuksesta todettiin, ettei hallinnon ja palveluiden rahoitus saa perustua ainoastaan maakunnan väestömäärään, vaan siinä on huomioitava myös viljelijöiden määrä maakunnassa.