Maatalous

Maatalouden rakennemuutos vaatii meijereiden ja teurastamoiden tukea tiloille

Pohjolan Maito ja Atria Nauta haluavat auttaa investoivia karjatiloja. Ilman investointeja maidon ja lihan tuotanto uhkaa vähetä tulevina vuosina.
Kankaanpää Jaana
Jotta maidon tuotantomäärät säilyisivät Pohjois-Suomessa ennallaan, tarvitaan sinne 210 uutta keskikooltaan 80 lehmän navettaa vuoteen 2022 mennessä.

Maatalouden rakennekehitys harppoo seuraavina muutamana vuotena.

Gallup Elintarviketiedon syksyllä julkistaman ennusteen mukaan yli puolet maitotiloista lopettaa kotieläintuotannon vuoteen 2022 mennessä ja jäljellä olisi silloin 3 700 maitotilaa koko Suomessa.

Pohjanmaalta Lappiin toimivan valiolaisen osuuskunta Pohjolan Maidon alueella tuottajamäärän arvioidaan tippuvan vajaasta 1 500:sta noin 800:aan.

Alueella jatkamishalukkuus ja investointihalukkuus on kuitenkin muuta maata korkeampi, kertoo Pohjolan Maidon toimitusjohtaja Marko Puhto.

"Joka kolmas tuottaja haluaa investoida Pohjois-Suomessa. Tuotantorakenne muuttuu, paljon on lopettajia, mutta on myös investointihalukkuutta."

Jotta maidon tuotantomäärät säilyisivät Pohjois-Suomessa ennallaan, tarvitaan sinne 210 uutta keskikooltaan 80 lehmän navettaa vuoteen 2022 mennessä.

Jos investointeja ei tule suunniteltuun tahtiin, tippuu maitomäärän lisäksi vasikkamäärä, mikä johtaisi naudanlihantuotannon vähenemiseen.

Investointitarve on Pohjois-Suomessa maitotiloilla 300 miljoonaa euroa ja emolehmä- ja loppukasvatustiloilla 44 miljoonaa, jotta tuotanto pysyisi ennallaan.

Puhto ja Atria Naudan hankintajohtaja Sinikka Hassinen katsovat, että investointeihin tarvitaan vauhtia ja asiantuntija-apua.

"Rahoituksen lisäksi tuottajat tarvitsevat meijerin, teurastamon ja neuvonnan vahvaa tukea tuotantonsa kehittämisessä."

Pohjolan Maito ja Atria Nauta toteuttavat yhteistyössä Maitoakatemian, jossa tavoitteena on auttaa yrittäjiä hallitsemaan nopean tilakasvun haasteita ja etsiä uusia keinoja kasvavan työmäärän hallintaan.

Keskeinen ajatus on tuottavuuden parantaminen maitotilalla ja muun muassa säilörehun tuotannon määrään ja laatuun kiinnitetään huomiota.

"Rakennemuutoksen myötä johtamisen ja suunnitelmallisuuden merkitys maatiloilla kasvaa. Työvoiman- ja ajankäytönhallinta vaatii entistä enemmän", Maitoakatemian projektityöntekijä Antti Keskipalosaari sanoo.

Akatemian avausseminaari järjestetään Kalajoella 18.–19. tammikuuta.

Seminaarissa aloitetaan pienryhmätoiminta, jossa tuottajat pystyvät vertailemaan käytäntöjään ja ottamaan parhaat mallit käyttöön omalla tilallaan.

6–8 tilan ryhmissä keskitytään neljään teemaan: johtaminen, tuotanto, investoinnit ja nurmi.

Pohjolan Maito on myös kehittänyt yhteistyökumppaneidensa kanssa avaimet käteen -valmisnavetan "Maitopihaton".

Valmiin konseptin luvataan helpottavan rakentamisen suunnittelua ja toteutusta sekä rahoituksen hankkimista.

Lue lisää

Maitosuomen tuottajille suunnitteilla sopimusmäärien hakukierros: "Koko ajan tapahtuu sukupolvenvaihdoksia ja tilakauppoja, ja sopimusmäärien täytyy elää niiden mukana"

Valion tuottajahinnoittelun uudistus on poikinut osuuskuntiin paljon yhteydenottoja

Osuuskuntien hallitukset päättävät valiolaisten tilojen sopimusmäärät ja tuottajahinnat – määrät jo tiedossa, hinnat ratkeavat syksyllä

Perheviljelmien aika