Maatalous

Maatilat voivat hakea kriisilainoille valtiotakausta joulukuusta alkaen

Valtiotakauksilla halutaan turvata niiden maatalousyrittäjien toimintaedellytykset, joilla on edellytyksen jatkuvaan kannattavaa toimintaan, mutta ovat tilapäisissä taloudellisissa vaikeuksissa.
Jaana Kankaanpää
Kriisilainojen valtiotakausten hakuehdoista kertoo Maaseutuvirasto. Uusi laki tulee voimaan 16. marraskuuta ja silloin on myös luvassa lisätietoa hakemisesta.

Taloudellisiin maksuvaikeuksiin joutuneet maatalousyrittäjät voivat hakea joulukuusta lähtien valtiontakauksen luotoille, joilla parannetaan tilojen maksuvalmiutta.

Valtiontakaus voidaan myöntää luotolle, jonka luotonantaja myöntää maatalousyrittäjälle maksuvalmiuden parantamiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriön vanhempi hallitussihteeri Mika Saari kertoo, että haku alkaa heti joulukuun alussa. Alustavien arvioiden mukaan hakuaikaa varataan useampi kuukausi, mutta asiaa ei ole lyöty vielä lukkoon.

Maaseutuvirasto kertoo keskiviikkona 16.11. tarkemmin valtiontakauksen hakemisen ehdoista.

Saaren mukaan jo nyt voi aloittaa lainaneuvottelut pankin kanssa.

"Ensi pitää neuvotella pankin kanssa lainalupaus ja sen jälkeen mennä elykeskukseen. Tämän jälkeen tehdään päätökset lainatauksen myöntämisestä", hän kertoo.

Kriisitakauslaki hyväksyttiin lopullisesti viime viikolla tasavallan presidentin esittelyssä. Laki tulee voimaan keskiviikkona 16. marraskuuta.

Valtiotakauksilla halutaan turvata niiden maatalousyrittäjien toimintaedellytykset, joilla on edellytyksen jatkuvaan kannattavaa toimintaan, mutta ovat tilapäisissä taloudellisissa vaikeuksissa.

Uuden lain mukaan takauksen kohteena olevan luoton määrä on rajoitettu.

Summa voi olla enintään 30 prosenttia takauksen hakuvuotta edeltävän kahden vuoden arvonlisäverottomasta maataloustuotteiden myyntitulojen ja maataloustukien yhteenlasketusta keskiarvosta, kuitenkin enintään 110 000 euroa ja vähintään 30 000 euroa.

Luoton enimmäismäärä voi kuitenkin perustua yrityksen laskennalliseen liikevaihtoon.

Näin vain, jos maatalousyrittäjä on investoinnilla pystynyt lisäämään maatalousyrittäjän maataloustuotteiden myyntitulojen tai maataloustukien määrää, mutta joka ei vielä ole vaikuttanut liikevaihtoon takauksen hakuvuotta edeltävän kahden vuoden aikana.

Luoton laina-aika on enintään seitsemän vuotta. Luotonantaja voi myöntää lyhennysvapaata enintään kahdeksi vuodeksi, jos tämä on tarpeen takauksen saajan tilapäisten taloudellisen vaikeuksien vuoksi.

Valtiontakaus on enintään 70 prosenttia takauksen kohteena olevan luoton määrästä koko laina-aikana. Maatalousyrittäjää kohden lainaa myönnetään enintään 77 000 euroa.

Euroopan komission hyväksymän ohjelman mukaiseen valtiontakaukseen sisältyvän tuen määrä ei saa olla yli 15 000 euroa yhtä maatalousyrittäjää kohden (de minimis -ehto).

Kaiken kaikkiaan tiloille myönnettävien takausten yhteismäärä voi olla enintään 160 miljoonaa euroa.

Käytännössä maa- ja metsätalousministeriö antaa takausten myöntämisvaltuudet elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille.

Maaseutuvirasto (Mavi) vastaa takaajan vastuuseen ja takautumisoikeuteen liittyvästä valtion edunvalvonnasta. Mavi antaa myös määräykset tuen hakemisesta ja lomakkeista.

Hakemuslomakkeeseen liitetään takauksen arviointi varten välttämättömät asiakirjat, selvitykset ja suunnitelmat. Hakemus toimitetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen, joka päättää myös takauksen myöntämisestä.

Lue lisää

Yhdysvaltojen maatalouden koronatuet valuneet maissivyöhykkeelle — oregonilainen erikoiskasvitila pärjää ilmankin: "Emme ole koskaan olleet mitään tukiaisviljelijöitä"

Euroalueen yritykset hakivat huhti-kesäkuussa ennätysmäärän lainoja

Omistaja päättää myös Finnairissa

Komissio hyväksyi 600 miljoonan euron valtiontakauksen Finnairille – Ohisalo: Finnair tekee itse päätökset paikkakunnista, joille lentää