Maatalous

Maatiloille pian tarjolla ohjeita työnopastukseen

Suuret maatalousyritykset palkkaavat yhä enemmän ulkopuolista työvoimaa. Työnopastuksen suunnittelu on kuitenkin monella maatilalla vähäistä, Maavoima-hankkeen loppuseminaarissa todettiin.
Pekka Fali
Renkirinki-hanke etsii muutamalle tilalle yhteisen työntekijän ja entinen helsinkiläinen it-ammattilainen Mirko Salo on tämän hankkeen ensimmäinen löytö. Mirko-eurorenki(ringin nimi) on tänään Porsasmäki Oy:n sikatilalla rokottamassa 2-viikkoisia porsaita Sirko-rokotteella. 2.3.2012 Kärsämäki. Kuva Pekka Fali.

Maatiloille laadittiin hankkeen yhteydessä työnopastuksen ohjeistus, joka julkaistaan lähiaikoina TTS:n tiedotesarjassa.

Maavoima eli Työvoiman ja työmäärän hallinta jaksamisen ja hyvinvoinnin turvaajina -hankkeessa selvitettiin maatalouden työvoimatilannetta sekä työvoiman käyttöön liittyvää päätöksentekoa, työnjohdon haasteita, työvoiman organisointia ja työnopastusta.

Hanke oli Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n ja TTS-Työtehoseuran yhteinen.

Ulkopuolista työvoimaa on useimmin suurissa maatalousyrityksissä. Puolet kyselyssä mukana olleiden tilojen työvoimasta tulee ulkomailta. Se tuo omat hankaluutensa työnohjaukseen.

Työntekijöiden opastus saattaa olla epäyhtenäistä ja joskus jopa ristiriitaista.

Toimivinta työnopastus on perustöissä, koneiden ja eläinten kanssa sekä suojainten käytössä. Harvoin toistuvissa töissä työnopastusta ei koeta yhtä tarpeelliseksi, tutkimuksessa todettiin.

Johtamisen apuvälineiden, kuten työohjeiden, ilmoitustaulun sekä laatu- ja tuoteturvallisuusohjeiden käyttö on kotieläintiloilla yleisempää kuin kasvitiloilla. Erityisesti koneiden käyttöohjeita pidetään kuitenkin hyödyllisinä työntekijöiden perehdytyksessä kaikilla tiloilla.

”Maatalousyritysten turvallisuusjohtamista pitäisi kehittää”, projektitutkija Jarkko Leppälä MTT:stä sanoo. ”Erityisesti työturvallisuusriskien tunnistaminen ja hallinta koetaan haastavaksi. Maatilatyönantajien tulisi myös tarkistaa, pitäisikö ensiapuedellytyksiä sekä palo- ja pelastussuunnittelua päivittää.”

Työnjohtokoulutus pitäisi sisällyttää maatalousalan opetussuunnitelmiin, TTS:n tutkimusvastaava Markku Lätti sanoo.

Lue lisää

Mikä on tärkeintä?

Voimaa ja hyvinvointia maisemasta

Yhdessä selvitään

Lukijalta: Metsämme eivät ole kaupunkilaisten omia –"Köyhiä oltiin aina, mutta isän Homelite ja metsä pelastivat"