Maatalous

Maatilojen määrä lähes puolittunut Suomessa EU-jäsenyyden aikana

Vuonna 1995 Suomessa oli 100 000 maatilaa ja vuonna 2015 tiloja oli enää 51 000. Vuonna 1995 joka toisella tilalla oli kotieläimiä, nyt vain joka kolmannella.
Maatalouden rakennetutkimus toteutetaan 3–4 vuoden välein kaikissa EU-maissa. Tiedonkeruu käynnistyy Suomessa 1.11.2016.

Suomessa suuri osa tiloista on edelleen perheviljelmiä. Myös työvoima on suurimmaksi osaksi viljelijäperheen jäseniä.

Esimerkiksi Tanskassa palkatun työvoiman osuus on selvästi suurempi kuin meillä, yliaktuaari Jaana Kyyrä Luonnonvarakeskuksesta (Luke) kertoo.

Suomen EU-jäsenyyden aikana maataloustyön määrä on vähentynyt noin 40 prosenttia henkilötyövuosina mitattuna.

Vuonna 2005 tiloilla tehtiin töitä yhteensä 110 000 henkilötyövuotta. Vuonna 2013 työn määrä oli noin 73 000 henkilötyövuotta.

”Vuoden 2013 rakennetutkimuksen mukaan lähes kolmasosa tiloista harjoitti maatalouden ohella muuta yritystoimintaa. Toiminnan moni­puolistaminen on hyvä keino hankkia lisätuloa ja hajauttaa taloudellista riskiä”, Kyyrä pohtii.

Maatalouden vuosia käynnissä olleelle rakennekehitykselle ei tilastojen valossa ole näkyvissä loppua. Todennäköistä on, että myös tulevaisuudessa tilojen määrä vähenee. Kannattavat ja elinkelpoiset tilat pystyvät jatkamaan toimintaansa, arvelee Kyyrä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Lääkärin palsta: Maatilamainen bakteeristo estää astmaa myös kaupungeissa

Elämän pienistä, suurista iloista

Jalostusmaksu korjaisi elintarvikealan väärinkäytökset