Maatalous

Maidon vähentämistukeen raju leikkuri: toisella kierroksella tuki vain 12,5 prosentille haetusta

Tukeen varattu raha ylittyi. Tuen ehdojen mukaisesti toisen kierroksen korvausta rajoitetaan.
Anne Anttila
Vähentämistuen rippeetkin kiinnostivat tuottajia. Jaettavissa oleva määrä ylittyi reippaasti. Kuvan lehmä ei liity juttuun.

Maidon vähentämistuen toiselle hakukierrokselle osallistuneille ei makseta tukea koko sille määrälle, jolle nämä hakivat korvausta. Korvausta voi saada vain 12,5 prosentille hakemukseen kirjatusta määrästä, Maaseutuvirasto (Mavi) tiedottaa.

Syynä on tuen enimmäismäärän ylittyminen.

Komissio oli kirjannut tuen ehtoihin, että tukea voidaan maksaa enintään 150 miljoonaa euroa maksimissaan 1,1 miljardille vähennetylle maitokilolle.

Ensimmäisellä hakukierroksella enimmäissummasta haettiin jo 148 miljoonaa eli toisella hakukierroksella haettavaksi jäi koko EU-alueelle vain 2 miljoonaa euroa. Tukea voidaan toisella kierroksella maksaa enintään 30 miljoonalle maitokilolle.

Tukea haettiin toisella kierroksella koko EU:n alueella peräti 97,9 miljoonan maitolitran vähentämiseen eli yli kolminkertaisesti jäljellä olevaan määrään verrattuna.

Vähentämistuen rajoite koskee Suomessa niitä 138 maidontuottajaa, jotka hakivat vähentämistukea toisella hakukierroksella marras–tammikuun vähentämisjaksolle.

Niitä yli tuhatta tilaa rajoite ei koske, jotka hakivat tukea ensimmäisellä hakukierroksella loka–joulukuun vähentämisjaksolle. Heille tukea maksetaan koko vähennetylle määrälle, kuitenkin enintään lokakuun hakemuksessa ilmoittamalleen määrälle.

Käytännössä toisen hakukierroksen tukileikkaus toteutetaan niin, että tukihakemuksissa ilmoitettu maidon vähentämismäärä kerrotaan komission asettamalla kertoimella 0,12462762. Tämän kertolaskun tulos on se vähennettävän maidon enimmäismäärä, jolle tukea voidaan maksaa.

Tukea maksetaan kuitenkin ennalta ilmoitettu määrä eli 14 senttiä vähennettyä kiloa kohti.

Vähentämistuki koskee ainoastaan meijeriin toimitetun maidon määrää.

2 miljoonaa jäljellä –vähentämistuen rippeet hakuun

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Maidon kriisitukea aletaan maksaa torstaina

Komissio kehuu: Maitomarkkinat rauhoittuivat vähentämistuella

Kaikki maidon vähentämistukea hakeneet voivat nyt hakea tuen maksua