Maatalous

Maito- ja sikatilojen kriisituki hyväksyttiin ja lähtee maksuun

Maatalous 02.06.2016

Maaseutuvirasto on ilmoittanut aloittavansa kriisituen maksamisen tuottajille huomenna perjantaina.


Markku Vuorikari
Maidontuotannolle maksetaan tukea koko maassa kiintiörekisterin perusteella.

Hallitus hyväksyi tänään sianlihan- ja maidontuottajille maksettavan väliaikaisen poikkeuksellisen kriisituen määrät.

Tuki rahoitetaan sekä Euroopan unionin että Suomen kansallisista varoista.

Suomi voi maksaa EU:n rahoittamaa tukea yhteensä enintään 8,9 miljoonaa euroa ja vastaavan määrän kansallisesti rahoitettua EU-tuen täydennystä. Tukea maksetaan yhteensä noin 10 miljoonaa euroa maitotiloille ja noin 8 miljoonaa euroa sikataloudelle.

Maidontuotannolle maksetaan tukea koko maassa kiintiörekisterin perusteella.

1.1.–31.3.2015 myydystä maidosta maksetaan enintään 0,86 senttiä litralta EU:n rahoittamana tukena. Etelä-Suomessa maksetaan lisäksi enintään 0,83 senttiä litralta kansallisesti rahoitettuna EU-tuen täydennyksenä.

Pohjoisen tuen alueella vastaava kansallinen EU-tuen täydennys toteutettiin korottamalla vuoden 2015 marras–joulukuun tuotannolle maksettavaa litrakohtaista pohjoista tukea 1,5 senttiä litralta. Tämä jo maksettu osuus maidon kriisituesta oli yhteensä noin 4 miljoonaa euroa.

Sikatalouteen maksetaan tukea vuoden 2015 touko-, kesä-, heinä- ja elokuun ensimmäisenä päivänä sikarekisteriin merkittyjen sikojen määrän perusteella. Tuki on enintään 29,4 euroa emakkoa kohti sekä enintään 8,38 euroa lihasikaa ja nuorta siitossikaa kohti. Tuesta puolet maksetaan EU:n varoista ja puolet kansallisista varoista.

Maidon- ja sianlihantuottajat voivat hakea kriisitukea joulukuussa 2015.

Syksyllä 2016 maksetaan vielä noin 15 miljoonaa euroa väliaikaista kansallista tukea, joka on kohdennettu tilojen velkaisuuden ja rakennusinvestointien perusteella. 

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT