Maatalous

MT-kysely: Koneet kiinnostavat eniten Farmariin tulevia viljelijöitä

Maatalous 14.06.2017

Farmarin konetarjontaa lähtevät tutkimaan erityisesti viljatilalliset ja alle 40-vuotiaat viljelijät.


Jaana Kankaanpää
Koneet kiinnostavat Farmarissa. Kuvassa valmistellaan kesän 2015 Farmarin konekenttää Joensuussa.
Koneet kiinnostavat Farmarissa. Kuvassa valmistellaan kesän 2015 Farmarin konekenttää Joensuussa.

Koneet ja laitteet ovat viljelijöille ylivoimaisesti tärkein kiinnostuksen kohde Farmarissa, vaikkei näyttely ole niihin erityisesti profiloitunut.

Peräti 68 prosenttia viljelijöistä ilmoitti koneet erityisen kiinnostuksen kohteeksi, kun maaseutunäyttelyn kiinnostavinta antia kysyttiin toukokuussa MT:n viljelijäkyselyssä.

Suomen Gallup Elintarviketieto haastatteli kyselyä varten 428 viljelijää eri puolilta Suomea.

Eniten koneista olivat kiinnostuneita viljatilalliset, joista 78 prosenttia valitsi koneet erityisen kiinnostuksen kohteeksi.

Kun vastauksia vertailtiin vastaajan iän perusteella, paljastui vielä suurempi koneosastoille suuntaavien joukko.

Alle 40-vuotiaista vastaajista 83 prosenttia valitsi koneet kiinnostavimmiksi. Yli 55-vuotiaissa koneista kiinnostuneita oli 57 prosenttia.

Alueellisesti alhaisin kiinnostus koneita kohtaan oli pohjoissuomalaisilla vastaajilla, korkein taas pohjalaisilla.

Samoin Farmarin eläimistä kiinnostuneissa oli eniten pohjalaisia. Laimein kiinnostus eläimiä kohtaan oli eteläsuomalaisilla vastaajilla.

Konetarjonnan jälkeen Farmarin toiseksi kiinnostavimmaksi aiheeksi nousivat tarvikkeita ja palveluja myyvät yritykset. Vastaajista 35 prosenttia kertoi nämä erityisen kiinnostuksen kohteiksi.

Suhteellisesti eniten tarvikkeet ja palvelut kiinnostivat maitotilallisia, joista lähes puolet valitsi nämä kiinnostuksensa kohteeksi.

Neuvonnasta kiinnostuneita oli 19 prosenttia.

Tässä erottuivat isojen, yli sadan peltohehtaarin tilojen viljelijät, joista 28 prosenttia oli erityisesti kiinnostuneita neuvonnasta.

Kiinnostuksen taso kaikenlaisia ammattiasioita kohtaan väheni yleensä sitä mukaa, mitä vanhempi vastaaja oli. Kuitenkin eläimistä kiinnostuneita oli eniten 40–54-vuotiaissa.

Sukupuolen perusteellakin eroja löytyi: miehiä kiinnostivat koneet enemmän ja naisia taas eläimet. Myös neuvonta kiinnosti naisia suhteellisesti enemmän kuin miehiä.

Lähes puolet vastaajista kertoi ammattiasioiden olevan tärkeämpää Farmari-antia kuin ajanvietteen.

Korkein osuus ammattiasioista kiinnostuneita oli maidontuottajissa ja pienin erikoiskasvien viljelijöissä.

Vastanneista maidontuottajista vain 7 prosenttia kertoi tulevansa näyttelyyn ajanvietteen vuoksi.

Aiheeseen liittyvät artikkelit