Maatalous

MTK kantelee oikeuskanslerille Mavista

Maatalous 20.05.2016

Kantelu koskee Mavin toimintaa, jonka seurauksena osa maatiloista jäi viime vuodelta ilman EU:n nautaeläinpalkkiota.


Markku Vuorikari
Nauta- ja lypsylehmäpalkkioiden toiset erät sekä lammas- ja vuohipalkkiot maksetaan 10.6. alkaen.

MTK:n mielestä maaseutuvirasto Mavi sovelsi väärin EU-säännöksiä ja tiedotti päätöksestään puutteellisesti. MTK valmistelee kantelua, jossa se pyytää oikeuskansleria tutkimaan, oliko Mavin toiminta lain ja hyvän hallinnon mukaista.

Mavi vaati viljelijöiltä uutta ilmoitusta osallistumisesta EU:n kotieläinpalkkioihin 2015.

Ainakin parisataa lypsykarja- ja nautatilaa ei huomannut tehdä ilmoitusta. Ne jäivät ilman palkkiota. Pahimmillaan yksittäisen maatilan menetykset ovat kymmeniä tuhansia euroja.

MTK:n mielestä Mavin ei ensinnäkään olisi pitänyt vaatia uusia ilmoituksia. Vaikka EU:n tukijärjestelmää uudistettiin, EU-asetus antoi jäsenmaille oikeuden pitää voimassa vanhat ilmoitukset.

Kun Mavi kuitenkin päätti vaatia uuden ilmoituksen, sen olisi MTK:n mielestä pitänyt selkeästi irtisanoa toistaiseksi voimassa olleet ilmoitukset. Niin ei tehty.

Mavin tiedotus oli sen jälkeen MTK:n mielestä riittämätöntä, jotta olisi voitu taata tiedon kulku viljelijälle. Päätukihakuoppaassa asiaa ei mainittu. Myöskään Vipu-palvelu ei muistuttanut osallistumisilmoituksesta.

Joissakin kunnissa maatalousviranomaiset muistuttivat viljelijöitä, toisissa eivät. Yhdenvertaisuus ei toteutunut, MTK huomauttaa.

MTK on tekemässä toistakin kantelua. Se koskee tukivalvojien tunkeutumista maatilojen tietoihin Viljavuuspalvelussa. Tietosuojakantelun MTK osoittaa eduskunnan oikeusasiamiehelle ja tietosuojavaltuutetulle.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT