Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Maatalous

MTK:n luomujaosto raivostui luomubroilerin kohtelusta Evirassa

Eviraa vaaditaan ottamaan asia uudelleen käsittelyyn ja kumoamaan teurastamon markkinointikieltopäätös. Rikkeet on listattu aiemmassa uutisessa.
Sebastian Nurmi
Luomuväki ja Evira ovat napit vastakkain alan ainoalle teurastamolle asetetusta markkinointikiellosta.

Eviran pitää ottaa Keltasiiven teurastamolle annettu markkinointikieltopäätös uudelleen käsittelyyn ja kumota se välittömästi, vaatii MTK:n luomuverkoston puheenjohtaja Jaana Elo.

Evira asetti Keltasiiven siipikarjateurastamon markkinointikieltoon huhtikuun alusta tämän vuoden loppuun ja kielsi yhtiöltä luomubroilerin teurastamisen. Päätöstä perusteltiin teurastamolle annetulla viidellä eläinsuojelumääräyksellä.

Broileriketjua rakentanut Luomu Invest on löytänyt hätäteurastuspaikkoja viikoksi kerrallaan, jotta tuotanto on voinut jotenkin jatkua.

MTK:n luomuverkosto oli koolla perjantaina ja jäsenet olivat raivoissaan Eviran antaman markkinointikieltopäätöksen takia, Elo kertoo. Mitättömistä rikkeistä on laitettu luomubroilereita teurastava laitos käyttökieltoon. "Tässä on ammuttu kärpästä härkäsenä. Neljän alkutuottajan elinkeino on uhattuna."

Elon mukaan MTK ei ole liikkeellä yksin, vaan Luomuliitto ja alan teollisuus ovat ihmeissään Eviran mielivaltaisista ratkaisuista. "Asia tullaan nostamaan esille tämän ja ensi viikon tapaamisissa Eviran ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa."

Elolla oli aavistus tulossa olevasta markkinointikiellosta jo ennen sen antamista. Hän oli mukana Keltasiiven pyynnöstä, kun asiaa käsiteltiin Evirassa maaliskuun lopulla.

Teurastamon edustaja ja Elo pitivät päätöstä kohtuuttomana verrattuna laiminlyönteihin, mutta Eviran mukaan laiminlyöntien sisällöllä ei ole merkitystä, vaan vain sillä, miten monta eläinsuojelumääräystä on annettu.

Luomuverkoston mielestä tapaus osoittaa, että Eviran tarkastuseläinlääkärien ja päätöstä tekevien virkamiesten osaaminen ei ole sillä tasolla, mitä heiltä voidaan edellyttää.

Elon mukaan "Evirassa ollaan ylintä johtoa myöten tietoisia asiasta, mutta mitään ei tapahdu."

Luomubroilerin tuotanto on ollut alusta saakka Eviran hampaissa ja viranhaltijat ovat todenneet, ettei tuotanto sovi Suomeen, Elo harmittelee.

Saksaan ja Ranskaan tuotanto sopii ja hiljan suomalainen luomubroileri sai Ruotsin Krav-tunnuksen luomutuotteena.

"Kyse on muutaman virkamiehen ylläpitämästä ajojahdista, jossa omat asenteet ohjaavat päätöksentekoa", Elo väittää.

Keltasiiven teurastuksia on valvonut runsaan vuoden tarkastelujakson aikana useita Eviran tarkastuseläinlääkäreitä, mutta vain yksi on raportoinut rikkeistä. Hän on valvonut alle 40 prosenttia teurastuksista.

Keltasiipi pyysi oman vastineensa tueksi lausunnon toiselta Eviran tarkastuseläinlääkäriltä, joka käy valvomassa teurastuksia Keltasiivessä.

Lausunnon mukaan "lintuja käsiteltiin hyvin varovasti, ne olivat tainnutettuja ja viillon varmistaja oli aina paikalla. Yksittäisiä tapauksia on ollut, ja ne on aina pyritty korjaamaan mahdollisimman pian. Keltasiivessä on puutteita, mutta ne ovat enemmänkin hygienian puolella."

Eviran päätöksessä lausunto mainitaan ja todetaan, että "lausunto ei sisältänyt mitään sellaista, joka olisi muuttanut päätöksen sisältöä".

Lista rikkeistä löytyy aiemmasta uutisesta

Lue lisää

Aiemmin luomubroilereista uutisoitua: Luomubroilereille löytyi väliaikainen teurastuspaikka

Luomubroilerin jatkotoiveet hiipuvat: "Teurastuksen sijasta tuhoaminen voi olla vaihtoehto"

Luomubroilereiden kasvatus uhattuna – Evira pisti teurastamon oven säppiin

Luomubroilerin tuotanto jatkuu Suomessa sittenkin