Maatalous

Mustialan tutkimus- ja opetustila siirtyy luomutuotantoon 2020

Maidontuotannon suhteellinen osuus kasvaa ja viljelyssä keskitytään eläinten rehun sekä leipäviljojen kasvatukseen.
Markku Vuorikari
Mustialan tutkimus- ja opetusmaatilasta tulee luomutila, jonka päätuotantosuunta on maidontuotanto.

Hämeen ammattikorkeakoulun Mustialan tutkimus- ja opetusmaatila on siirtymässä luonnonmukaiseen tuotantoon kahden vuoden siirtymäajalla. Tilan tuotannon on tarkoitus olla kokonaan luomua keväällä 2020.

Opetusmaatilalla on peltoa 185 hehtaaria. Vuonna 2015 käyttöönotetussa pihatossa on 80 lypsylehmää sekä yhteensä 65 hiehoa ja vasikkaa.

Tilan päätuotantosuunta on maidontuotanto. Eläinten rehun tuottamisen lisäksi on viljelty erikoiskasveja, muun muassa rapsia ja kuminaa. Muutoksen jälkeen maidontuotannon suhteellinen osuus kasvaa ja viljelyssä siirrytään lähinnä eläinten rehun sekä leipäviljojen kasvattamiseen. Tällä hetkellä Mustialassa tuotetaan 750 000 litraa maitoa vuosittain.

Luomutuotantoon siirtyminen ei vaikuta Mustialassa tarjottavaan koulutukseen juurikaan, Hämeen ammattikorkeakoulusta kerrotaan.

”Tämä tarjoaa yhden lähestymistavan lisää. Opetettavat asiat ovat kuitenkin pitkälti samoja, oltiin luomussa tai ei. Lisäksi opiskelijat jatkossakin suorittavat harjoitteluita paitsi Mustialassa, myös ulkopuolisilla tiloilla", kertoo maaseutuelinkeinojen koulutuksen koulutuspäällikkö Jukka Korhonen.

Luomuun siirtymistä on jo aloitettu.

”Toimenpiteitä siirtymän toteuttamiseksi on jo tehty. Taustasyinä on yleinen maatalouden kehitys sekä luomutuotannon parempi kannattavuus."

Mustialan kampus aloitti toimintansa jo vuonna 1840. Se oli tuolloin Suomen ensimmäinen käytännöllis-tietopuolinen maanviljelysoppilaitos.

Juttua muokattu 5.9. klo 12: Korjattu Mustialan toiminnan alkamisvuodeksi 1840.

Lue lisää

Suomi mukana ensimmäisen kerran kansainvälisessä ruokakampanjassa – Pro Luomu sai EU:lta yli miljoona euroa luomutuotteiden menekin edistämiseen

Vuoden vaihde muuttaa lakeja eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä sekä luomutuotannosta

Kokoaan suurempi luomu

Tänään vietetään ensimmäistä luomutuotannon päivää – EU haluaa neljänneksen pelloista luomuun vuoteen 2030 mennessä