Maatalous

Näin toimii tukibyrokratia: Vasikan myyjä tekee päivämäärävirheen, ostaja vaarassa menettää tuet

"Omien aivojen käyttö on sallittua ja jopa suotavaa", viljelijä toivoo.
MT arkisto
Kyse oli yhden päivän päivämäärävirheestä, joka koski yhtä vasikkaa.

Karjatilallinen Ahti-Pekka Vornanen pettyi, kun hän sai elykeskuksesta kirjeen hyvinvointikorvauksen vähentämisestä. Elykeskuksen mukaan syynä oli virheellinen tieto nautarekisterissä.

Virheellinen tieto koski yhtä eläintä ja yhtä päivää. Vornasen rekisteritietojen mukaan vasikka oli tullut tilalle 22.3.2016. Eläimen myyjä on ilmoittanut eläimen poistopäiväksi 23.3.2016.

"Tästä johtuen eläin on rekisteritietojen mukaan kahdella tilalla yhtä aikaa. Virheellinen tieto rekisterissä aiheuttaa eläimen hylkäämisen eläinten hyvinvointikorvauksen niistä toimenpiteistä, joissa eläin on tukikelpoinen", kirjeessä todetaan.

Elykeskus postitti virheestä kertovan kirjeen tasan vuosi tapahtuman jälkeen eli 23.3.2017.

Vornanen huomauttaa vastineessaan, että olennaista on missä eläin on todellisuudessa ollut ja miten se on liikkunut paikasta toiseen.

"Siirtoketjussa on kolme osapuolta myyjä, välittäjä ja ostaja. Eläin on todellisuudessakin liikkunut minun ilmoittamallani tavalla eli tullut tilalleni 22.3.2016, jolloin myös minä olen sen ilmoittanut tapahtuneen", Vornanen painottaa.

"Siirron välittänyt taho eli A-tuottajat Oy on myös toimittanut kymmeniä muitakin vasikoita samalla kertaa eli samalla päivämäärällä. Tämänkin pitäisi laittaa lamppu syttymään raporttia lukevalle tarkastajalle. Omien aivojen käyttö on sallittua ja jopa suotavaa."

Vornanen huomauttaa myös, että välittäjä eli A-tuottajat on kertonut, että eläin on siirretty juuri 22.3.2016. Tästäkin elykeskuksella on hänen mukaansa tieto.

"Kyselynne ja vastineen vaatiminen minulta on täysin aiheetonta, koska mistä minä voin tietää mitä toinen ilmoittaa ajankohdaksi. Ja jos kaksi kolmesta ketjussa olevasta ilmoittaa yhtenevästi samaa päivää, niin teidän pitää käyttää niitä aivoja mitä teillä mahdollisesti on tai pitäisi olla ja vetää yhteen kuka on mahdollisesti syyllinen oikeasti ja lähettää kirje vain hänelle", Vornanen vastasi kirjeitse elylle.

Karjan kasvattajalla ei ole tarkkaa käsitystä siitä, kuinka paljon tukien menetys olisi euroissa. Nyt saatu kirje koskee hyvinvointitukea, mutta jos virhettä ei korjata, on todennäköistä että eläin jätetään kaikkien tukien ulkopuolelle.

Lisäksi ajatus järjestelmään merkitystä virheestä tuntuu epämiellyttävältä, koska Vornanen ei ole sellaiseen itse syyllistynyt.

"Jos virheestä jää merkintä järjestelmään, seuraava sattunut virhe on tuomittavampia ja johtaa suurempiin tuen menetyksiin", Vornanen kertoo.

Elykeskuksen valvontapäällikkö Pauli Lehtonen huomauttaa, että kyseinen päätös on vielä kuulemisvaiheessa, vaikka kirjeen sanamuodoista voi saada erilaisen käsityksen.

"Lähtökohta on, että ensi vaiheessa kysytään, mikä tilanne on."

Sanktiot ovat Lehtosen mukaan monimutkainen asia. Tässä tapauksessa ostajalle voisi koitua sanktioita, jos virhettä ei korjata, vaikka hän onkin ilmoittanut oikean päivämäärän.

Myyjälle sanktioita voisi mahdollisesti tulla, mutta tämä riippuu esimerkiksi siitä, missä myyjätila sijaitsee ja onko se lypsytila, saako tila eläinperusteisia suoria tukia vai olisiko virheen koko niin suuri, että se johtaisi seuraamukseen täydentävien ehtojen kautta.

Virheen korjaaminen onnistuu rahtikirjoihin viittaamalla: niistä näkyy oikea päivämäärä.

Lehtosen mukaan elykeskukset eivät voi vaikuttaa siihen, miten ilmoitusten ristiintarkistukset tehdään. Eläinrekisteristä vastaa elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Ristiintarkistusten suorittamisesta tulee ohjeet Maaseutuvirasto Mavista, joka noudattaa asiasta säädettyjä lakeja. Tällöin väärä päivämäärä on tarkistettava, vaikka heitto olisi vain yksi päivä.

"Viranomaisten lähestymistapa on usein kirjeitse. Ymmärrän, että se voi tuntua jäykältä eikä aina erityisen asiakasystävälliseltä", Lehtonen vakuuttaa.

"Näitä tehdään kuitenkin niin paljon, että työn sujuvuuden ja prosessin kannalta on vaikeaa lähteä jokaista tapausta erikseen selvittelemään esimerkiksi puhelimitse."

Vornanen on erityisen pettynyt siihen, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun elykeskus lähestyy häntä tällä tavalla.

"Muutama vuosi sitten tuli teurasilmoituksen puuttumisesta samanlainen ultimatum. Silloin oli syynä väärä raportin ajon ajankohdan valinta Atrian teurastamolla teurasilmoituksissa ja elykeskus kyseli minulta puuttuvaa teurasilmoitusta mitä minä en edes tee, koska en teurasta vaan Atria."

"Aivan kuin autoilija kävisi vaihdattamassa öljyt kylän Teboililla ja tarkastaja soittaisi perään että minnekäs jäteöljyt laitettiin? Eihän siitä asiakas vastaa, vaan palvelun tarjonnut yritys."

Viljelijää surettaa, että kaikkia maataloustuottajia on jo niin pitkään kohdeltu huonosti ja ylimalkaisesti. Hän epäilee, että harva jaksaa enää edes valittaa väärinkäytöksistä.

Siksi Vornanen vaatii, että elykeskus valvoisi itse omaa toimintaansa ja ilmoittaisi havaitsemistaan ongelmista tai "pöljyyksistä" maa- ja metsätalousministeriöön.

"Sen jälkeen asioita ruvetaan korjaamaankin. Eli lakia ja noudatettavaksi tarkoitettuja sääntöjä muutetaan sisäisesti järkeenkäyväksi jatkossa."

Lehtonen vakuuttaa, että näin tehdäänkin.

"Käymme asiasta jatkuvasti viranomaisten kesken hyvinkin pitkiä keskusteluja ja problematiikka esimerkiksi eläinrekisterien osalta on hyvin yleisesti tiedossa."

Lue lisää

Sinun metsäsi eivät ole enää sinun metsiäsi

Kalankasvatus valuu muualle

EU ei kuulu talonpojan metsiin

Kiristäminen on huonoa hallintoa