Maatalous

Naapurimaat kieltäneet parsinavetat

Meillä kaavailtu investointituen lopettamista ja siirtymäaikaa parsinavetoista luopumiseen.
Jaana Kankaanpää
Uuteen eläinsuojelulakiin liittyvä keskustelu pyörii kiivaasti parsinavetoiden ympärillä.

Parsinavetoista on puhuttu julkisuudessa eniten, kun uutta eläinsuojelulakia on valmisteltu. Maa- ja metsätalousministeriössä tehtiin Maaseudun Tulevaisuuden pyynnöstä kooste siitä, miten asiat on ratkaistu naapurimaissa.

Meillä eläinsuojelulain ohjausryhmä on linjannut, että uusien parsinavetoiden investointituki voitaisiin lopettaa ja olemassa olevista parsinavetoista luopua pitkällä siirtymäajalla. Ylitarkastaja Minna Ruotsalo MMM:stä arvioi, että se voisi tarkoittaa 15–20 vuotta.

Siirtymäaikana pitäisi huolehtia parsinavetoissa pidettävien nautojen riittävästä jaloittelusta.

Sonnien pito kytkettyinä voitaisiin lopettaa lyhyemmällä, ehkä viiden vuoden siirtymäajalla.

Laki on edelleen valmisteluvaiheessa.

Ruotsissa uusien parsinavetoiden rakentaminen on ollut kiellettyä vuodesta 2007 alkaen, MMM:stä kerrotaan.

Yli kuuden kuukauden ikäisiä sonneja ei saa pitää parressa 1.8.2017 alkaen. Muille naudoille ei ole säädetty takarajaa parsinavetoissa pitämiselle.

Nautoja on Ruotsissa laidunnettava kesäaikaan navettatyypistä riippumatta. Laidunkauden on oltava alueesta riippuen vähintään 2–4 kuukautta.

Laidunnusvelvoite ei koske alle puolen vuoden ikäisiä nautoja eikä sonneja.

Eläimet voidaan Ruotsissa laidunkaudellakin ottaa sisälle muun muassa petovaaran tai huonon sään takia. Viranomainen voi tietyissä tapauksissa myöntää tilalle jatkuvan vapautuksen laidunnusvelvoitteesta.

Norjassa uusien parsinavetoiden rakentaminen on ollut kiellettyä vuodesta 2004 alkaen.

Ennen vuotta 1995 rakennetut parsinavetat on Norjassa muutettava pihatoiksi vuoteen 2024 mennessä. Vuosina 1995–2004 rakennetut tai peruskorjatut parsinavetat on muutettava pihatoiksi vuoteen 2034 mennessä.

Nautoja on Norjassa laidunnettava kesäaikaan vähintään kahden kuukauden ajan navettatyypistä riippumatta. Jos laidunta ei voida järjestää, velvoite voidaan täyttää myös jaloittelutarhan avulla.

Laidunnus- tai ulkoilutusvelvoite ei koske yli kuuden kuukauden ikäisiä sonneja.

Tanskassa uusien parsinavetoiden rakentaminen on ollut kiellettyä vuodesta 2010 alkaen. Siirtymäaika ennen vuotta 2010 rakennetuille parsinavetoille päättyy 2022.

Parsinavetassa tai pihatossa pidettävien nautojen laiduntamista ei Tanskassa ole säädetty pakolliseksi.

MTK ei halua parsinavetoiden käyttökieltoa kirjattavaksi lakiin, ei edes pitkällä siirtymäajalla.

Järjestön kanta on, että parsinavetat muuttuvat vapaaehtoisinkin keinoin pihatoiksi.

Lihasonnien osalta kytkeminen alkaa olla jo nyt harvinaista.

”Mitä tehtäisiin tyhjille mutta käyttökelpoisille navetoille siirtymäajan jälkeen”, kysyy eläinlääkäri Leena Suojala MTK:sta.

”Niitä ei voisi käyttää edes väliaikaisena suojana, jos nautojen kytkeminen kielletään.”

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kilpajuoksulla vihreään valtakuntaan: Katso videolta, kuinka Keiju ja Hile kumppaneineen aloittivat laidunkauden!

Animalia vaatii hallitusneuvotteluista kantoja eläintuotannon rajoituksiin

Tältäkö näyttää elämästään nauttiva porsas? Riemukkaassa rallissa ei törmäyksiltä vältytä