Maatalous

Osa tuottajista kokee, että tuulivoimalat haittaavat tuotantoeläimiä

21 tilan kokemuksia kartoittanut toivoo, että jokin virallinen taho alkaisi tutkia asiaa.
Jaana Kankaanpää
Osa tuottajista on kokenut, että lehmien tiinehtymisongelmat ovat lisääntyneet tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeen. Kuvan hieho ei liity tapaukseen.

Tiineysongelmat, keskenmenot ja muutokset käyttäytymisessä. Tällaisia ongelmia nousi esiin, kun toimittaja, sosionomi Leena Kurikka kartoitti tuulivoimaloiden lähellä sijaitsevien kotieläintilojen kokemuksia.

Kurikka on itse kokenut tuulivoimaloiden melun aiheuttavan itselleen terveysongelmia. Ulkomaisista julkaisuista hän löysi mainintoja, että myös tuotantoeläimet voivat kärsiä tuulivoimaloista. Hevosalan yrittäjänä hän kiinnostui aiheesta ja päätti kysellä tuottajien kokemuksia.

Kurikka tavoitteli tuottajia lehtien välityksellä noin vuosi sitten. Hän sai vastauksia 21 maatalousyrittäjältä. Tutkimuksesta siis ei ole kyse, sillä otos on pieni ja valikoitunut. Kurikka luonnehtii itse selvitystään kartoitukseksi.

Siihen osallistuneet tilat sijaitsivat 1,3 – 10,5 kilometrin päässä voimalasta tai voimalaryppäästä Länsi-Suomessa. Nautatiloja oli mukana seitsemän. Niillä toimivien tuottajien mukaan lehmien keskenmenot olivat lisääntyneet tuulivoimaloiden tulon jälkeen. Lehmille arvioitiin tulleen myös tiinehtymisongelmia. Kuolleena tai epämuodostuneena syntyneiden vasikoiden määrä oli tuottajien mukaan kasvanut.

Myös hevostiloilla koettiin kiimojen vähentyneen ja tiinehtymisongelmien lisääntyneen. Hevostiloja mukana oli kuusi.

Eläinten käytöksen arvioitiin muuttuneen aggressiivisemmaksi.

"Tiloille ilmestyneet ongelmat voivat sinänsä aiheutua monesta syystä", Kurikka toteaa. "Aiheuttajina voivat olla taudit, bakteerit, virus, rehu, jonkin hivenaineen puutos ja niin edelleen."

"Raportoidut ongelmat ovat kuitenkin alkaneet samaan aikaan, kun lähistölle on rakennettu suuria teollisuusluokan tuulivoimaloita. Ei siis voida poissulkea isojen tuulivoimaloiden mahdollista vaikutusta eläinten voinnin ja terveydentilan huononemiseen ja keskenmenojen ja tiineysongelmien lisääntymiseen", Kurikka jatkaa.

Hän toivoo, että jokin virallinen taho, kuten Ympäristöministeriö, Helsingin yliopisto tai MTK aloittaisi asiasta tutkimuksen.

Lue lisää

Yle uutiset: Perämerelle suunnitellaan kahta 160 voimalan merituulihanketta, mutta sähköntuotantoon on vielä pitkä matka

Suomen suurin tuulipuisto tuo mittavat verotulot Keski-Pohjanmaan Lestijärvelle – kunta rakennutti jo modernin koulukeskuksen

Tuulivoimasta tuli yhteismetsien rahasampo, mutta sopimuksiin tarvitaan ammattiapua

Tiirolalta tärkeä esitys