Maatalous

Pellonreunojen ja ojien mittailu kelpaisi MTK:lle, ministeriö haraa vastaan

EU:n maatalouspolitiikan viherryttäminen kasvattaa viljelijän byrokratiataakkaa. MTK ja maa- ja metsätalousministeriö kiistelevät siitä, pitäisikö pellonreunat ja muut maisemakohteet kelpuuttaa ekologiseksi alaksi.
Markku Vuorikari
Ali-Juvan tila Rakenne kalkki hienojakoisempaa ja pölyävämpää kuin tavallinen. Muokataan peltoon pian levittämisen jälkeen

BRYSSEL (MT) EU:n maatalouspolitiikan uudistuksen kuuluva viherryttäminen kasvattaa entisestään viljelijöiden byrokratiataakkaa.

Viherryttämisen keskeinen elementti on yli 15 hehtaarin tiloilta vaadittava 5 prosentin ekologinen ala. Suomessa se koskee todennäköisesti vain Uudenmaan ja Varsinais-Suomen tiloja, koska muut saavat vapautuksen niin sanotun metsäpoikkeuksen perusteella.

Ekologisen alan voi täyttää normaalilla kesannolla.

Sen lisäksi komissio on laatinut taulukon, jonka perusteella muitakin kohteita, kuten pellonreunoja, metsäsaarekkeita tai ojia voidaan laskea mukaan alaan. Jokaisella maisemapiirteellä on oma kertoimensa, jonka mukaan se lasketaan ekologiseen alaan. Esimerkiksi yksi metri pellonreunaa vastaa taulukon mukaan 9:ää neliömetriä ekologista alaa.

Jäsenmaat saavat itse päättää, ottavatko ne maisemapiirteet käyttöön.

Ministeriö pelkää takaisinperintöjä

Maa- ja metsätalousministeriössä pellonreunojen ja muiden maisemapiirteiden valvontaa pidetään liian hankalana.

Ministeriö tarjoaisi vaihtoehdoiksi ainoastaan kesantoa tai typensitojakasveja.

”Haluamme välttää turhaa byrokratiaa ja mahdollisista virheistä johtuvia takaisinperintöjä. Kesantoalan tai typensitojakasvien vaatimusta on suhteellisen helppo noudattaa ja valvoa”, perustelee maatalousneuvos Kari Valonen.

MTK:n mielestä linjaus tarkoittaa pakkokesantoa, mikä ei ollut viherryttämisen alkuperäinen tarkoitus. Pellonreuna olisi hyvä vaihtoehto suomalaisille tiloille, sillä moni viljelijä voisi täyttää ekologisen alan vaatimuksen pelkillä pellonreunoilla.

”Monille viljelijöille tulee vaikeuksia löytää 5 prosenttia kesantoalaa. Neuvontajärjestelmä auttaisi viljelijöitä ilmoittamaan pellonreunat oikein, eikä niitä tarvitsisi sen jälkeen muuttaa”, painottaa MTK:n asiantuntija Leena Ala-Orvola .

Lopullista päätöstä asiasta ei ole vielä tehty. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on edellyttänyt, että maisemapiirteiden käyttöönottoa pitää vielä harkita.

Lue lisää