Maatalous

Porotalousyritysten kannattavuus loikkasi viime ja toissa vuonna

Poronlihan tuottajahinta jatkaa nousuaan. Lihaa tuotettiin 15 prosenttia edellisvuotta enemmän.
Jaana Kankaanpää
Poroalalla kannattavuus kehittyy myönteiseen suuntaan.

Poronhoitovuonna 2014–2015 porotalousyritysten kannattavuus parani huimasti.

Yrittäjätulo kaksinkertaistui 17 500 euroon yritystä kohti.

Kannattavuuskerroin kohosi 0,75:een, mikä tarkoittaa, että keskimäärin porotalousyrittäjä saavutti 11 euron tuntipalkan ja 3,7 prosentin koron omalle pääomalle.

Ennuste lupaa vuodelle 2015–2016 vähintään yhtä hyvää tulosta.

Poronlihan tuottajahinta jatkoi nousuaan lähes kymmeneen euroon kilolta.

Poronlihaa tuotettiin 15 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, 1,98 miljoonaa kiloa.

Yritysten poronlihan myyntituotot kasvoivat keskimäärin 30 prosenttia 20 400 euroon.

Sen lisäksi muita tuottoja, kuten työkorvauksia paliskunnilta, tukia ja vahingonkorvauksia kertyi suunnilleen saman verran.

Tuen osuus kokonaistuotosta oli ilman investointitukia 14 prosenttia, kun Lapin maatalousyrityksillä se on noin 40 prosenttia.

Kannattavuus kohentui erityisesti pohjoisessa

Vuonna 2013–2014 erityisen ja muun poronhoitoalueen tuotanto oli suhteellisesti yhtä kannattavaa.

Seuraavana vuotena molempien alueiden kannattavuus parani, mutta kasvu oli voimakkainta erityisellä poronhoitoalueella.

Pohjoisen kannattavuusnousu perustui teurastuottojen kasvuun lähes 50 prosentilla. Muulla poronhoitoalueella kannattavuutta kohensi lähinnä kustannusten väheneminen.

Erityisellä poronhoitoalueella yrittäjät saavuttivat 90 prosenttia ja muulla poronhoitoalueella 46 prosenttia tavoitteina olleista korvauksista omalle työlle ja omalle pääomalle.

Luonnonvarakeskuksen ennusteen mukaan porotalouden kannattavuus paranee poronhoitovuonna 2015–2016. Yrittäjätulo kohoaa keskimäärin 20 200 euroon yritystä kohti, mikä kattaa 83 prosenttia oman työn palkkatavoitteesta ja oman pääoman korkotavoitteesta.

Tulokset ja ennusteet perustuvat Luonnonvarakeskuksen (Luke) porotalouden kannattavuuskirjanpitoaineistoon, joka koostuu vuosittain 75 yli 80 eloporoa omistavan porotalousyrityksen tiedoista.

Lue lisää

Porotalouden kannattavuus hupenee

Poronhoitoalueelle 15 suden lisäkiintiö

Poroihin liittyvät riidat ratkotaan tulevaisuudessa tuomioistuimissa ja poronhoitoalueelle perustetaan puolueeton vahinkolautakunta

Luke: Porotalouden kannattavuus heikkeni hieman muutaman hyvä vuoden jälkeen