LÖYDÄ EHDOKKAASI: MT:n vaalikoneessa koko maan aluevaaliehdokkaat
Maatalous

Satovahinkovakuutus ei korvaa kylmän kesän aiheuttamia menetyksiä

Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi harvinaisen voimakkaan sateen aiheuttamat vioitukset viljelykasvissa.
Kalle Särkkä
Tämän pellon vahingot voisivat olla korvattavissa satovahinkovakuutuksesta.

Satovahingon varalle otetut vakuutukset eivät korvaa kasvukauden venymisen eli käytännössä lämpösumman hitaan kertymän aiheuttamia satomenetyksiä. Näin todetaan kummastakin satovahinkovakuutuksia Suomessa tarjoavista yhtiöistä, Lähitapiolasta ja OP:sta.

"Korvattavan vahingon täytyy johtua vakuutusehdoissa mainitusta harvinaisesta tai poikkeuksellisesta sääolosuhteesta", toteaa OP:n vakuutuspäällikkö Teppo Raininko.

Kasvukauden venymistä ja lämpösumman hidasta kertymää ei ole ehdoissa mainittu.

Rainingon mukaan poikkeuksellisella sääolosuhteella tarkoitetaan ilmiötä, joka esiintyy enintään kolme kertaa kymmenessä vuodessa. Harvinainen sääilmiö puolestaan esiintyy harvemmin kuin kerran kymmenessä vuodessa.

"Ehtojen mukaan korvattava harvinainen ilmiö on esimerkiksi yksittäinen, harvinaisen voimakas rankkasade. Poikkeuksellisia sääolosuhteita voivat olla esimerkiksi määrältään tai kestoltaan poikkeuksellinen, pitkäaikainen sadekertymä tai niistä johtuva märkyys, joka estää sadon korjuun."

Pelkkä runsassateinen kesä ei siten ole itsessään peruste korvaukselle.

Tilanne on vastaava myös Lähitapiolassa.

Kehityspäällikkö Jaana Sohlman kertoo, että poikkeuksellinen sade on vakuutusehtojen mukaan vähintään 30 millimetriä tunnissa tai 75 millimetriä tunnissa.

"Sateen pitää aiheuttaa kasvustossa mekaanista vioitusta, kuten tähkien rikkoutumista, jotta se oikeuttaa korvaukseen."

"Periaatteessa se on mahdollista tämänkaltaisena kesänä, kun melkein kahtena päivänä kolmesta on satanut. Mutta sen pitää tosiaan olla osoitettavissa, että nimenomaan sateet ovat vahingon aiheuttaneet", Raininko toteaa.

Mekaaniseksi vioitukseksi ei esimerkiksi lasketa märkyyden ja lämpimän sään syksyllä aiheuttamaa tähkäidäntää.

Sohlmanin mukaan Lähitapiolassa on pohdittu mahdollisuuksia tuoda markkinoille nykyistä laajempi ja kattavampi vakuutustuote, joka kattaisi myös tämänkaltaisesta kasvukaudesta johtuvat vahingot.

Sitä varten on haettu yhtiössä mallia myös ulkomailta, sillä kokemuksia satovahinkovakuutuksia on muualla Euroopassa ehtinyt kertyä Suomea enemmän.

"Ruotsissa minulle todettiin, että nykyistä laajempi vakuutus olisi niin kallis, että viljelijät eivät yksinkertaisesti pystyisi sitä ottamaan."

Vaikka satovahinkovakuutuksen ehdot vaikuttavat hyvinkin tiukoilta, Raininko vakuuttaa korvaukseen oikeuttavia sääilmiöitä esiintyvän eri puolilla maata joka vuosi.

Tänäkin vuonna sekä Lähitapiola että OP ovat korvanneet satovahinkoja viljelijöille.

Sohlmanin mukaan korvauksia on maksettu parissa Lähitapiolan alueyhtiöissä. Parissa on käsittely vielä kesken.

Raininko puolestaan kertoo, että OP on tänä vuonna korvannut kahdelle vakuutusasiakkaalle talvehtimisvahinkoja. Kummassakin tapauksessa poikkeuksellisuuden kriteerit täyttyivät.

"Tammikuussa maassa ei ollut lunta ja lämpötila seilasi rajusti pakkasen ja plusasteiden välillä. Maaliskuu puolestaan oli lämmin ja syysviljat aloittivat kasvunsa. Perään tuli 60 vuoteen kylmin huhtikuu, joka tappoi oraat."

Viime vuonna OP puolestaan korvasi poikkeuksellisista sateista johtuneita vahinkoja. Tuolloin sadekertymä oli paikoin niin suuri, että se katsottiin poikkeukselliseksi.

"Maksoimme satovahinkovakuutuksista korvauksia ulos enemmän kuin keräsimme", Raininko kertoo.

Lue lisää

Suuryritysten investointihalut ovat kääntyneet nousuun, kertoo OP:n tutkimus

Rahastot haalivat lisää metsää syksyllä, isoimman potin hankki OP:n rahasto

Juvan Lehti: "Pankin ratkaisu näyttäytyy itsekkäältä" – entinen OP-pomo Reijo Karhinen kritisoi Suur-Savon maaseutukonttoreiden lakkauttamista

Vain 100 viljelijää on varautunut satovahinkoihin vakuutuksella – kevään uusintakylvöihin vakuutus olisi voinut tuoda apua