Maatalous

Sika-ala on valmis luopumaan tiineytyshäkeistä siirtymäajalla

Eläinsuojelulain uudistuksen lakiluonnoksessa esitetään tiineytyshäkkikieltoa. Suomen Sikayrittäjille tiineytyshäkeistä luopuminen sopii, kunhan siirtymäajat ovat pitkiä.
Juha Sinisalo
Emakoita saa nykylain mukaan pitää tiineytyshäkissä tiineyden neljä ensimmäistä viikkoa. Häkissä emakolla on vähän mahdollisuuksia tutkia ympäristöään, mikä on uteliaalle sialle lajityypillistä toimintaa.

Tiineytyshäkkejä esitetään kiellettäväksi uuden eläinsuojelulain lakiluonnoksessa.

Emakkosikaloissa käytetään kolmenlaisia häkkejä: Tiineytyshäkkejä, porsitushäkkejä sekä ryhmäkarsinoiden yhtey­teen asennettuja tiineiden sikojen ruokinta- ja hoitohäkkejä. Nyt kieltoon ovat menossa näistä ensimmäiset.

Tiineytyshäkkien käyttö on emakkotiloilla suosittua. Eläinten hyvinvointikeskuksen (EHK) tekemän selvityksen mukaan sadasta tilasta 14 prosentissa häkkejä ei käytetty lainkaan. Loput käyttivät häkkejä jossakin muodossa.

Saman selvityksen mukaan näistä tiloista 42 prosenttia pitää emakoita häkissä lain sallimat neljä viikkoa.

Häkeillä on tuotannon kannalta useita etuja: ne ehkäisevät aggressiivisia yhteenottoja, alentavat kustannuksia ja vähentävät työtä. Porsitushäkki myös estää emakkoa tallomasta porsaitaan.

Toisaalta häkkien on todettu heikentävän emakon hyvinvointia. Emakolla on vähän mahdollisuuksia tutkia ympäristöään, mikä on uteliaalle sialle lajityypillistä toimintaa. Liikkumisen estämisen on havaittu lisäävän stereotyyppistä käyttäytymistä ja terveysongelmia, kuten lapahaavaumia.

Vaihtoehtona tiineytyshäkeille sikaloissa on emakoiden ryhmäkasvatus.

Suomen Sikayrittäjien puheenjohtaja Martin Ylikännö ei vastusta tiineytyshäkkikieltoa. Hän kuitenkin toivoo, ettei lakiuudistuksen takia jouduta muuttamaan olemassa olevia rakenteita. Ylikännö esittääkin tiineytyshäkeille parinkymmenen vuoden siirtymäaikaa.

”20 vuotta on sellainen aika, jolloin rakenteet olisivat muutenkin tiensä päässä.”

Jotta sikatilat voivat tehdä tiineytyshäkeistä luopumiseen vaadittavat investoinnit, tilat tarvitsevat tukea, muistuttaa Sikaverkoston puheenjohtaja Taru Antikainen.

”Sikatalous on pahassa kriisissä eikä varaa investointeihin ole”, hän sanoo. ”Ei ole kyse siitä, ettemmekö olisi valmiita muutoksiin. Ala olisi jo nyt valmis tekemään vaikka mitä, mutta se ei ole taloudellisesti mahdollista. Kunhan lihasta saataisiin parempaa hintaa, johan alkaisi tapahtumaan.”

EU-maista Tanska ja Ruotsi ovat kieltäneet tiineytyshäkkien käytön kokonaan. Tanskassa emakot voidaan kuitenkin laittaa yksittäiskarsinaan kolmen vuorokauden ajaksi kiiman yhteydessä, jos voidaan olettaa emakon vahingoittavan muita eläimiä tai itseään.

Tanskassakin siirtymäaika on 20 vuotta, Ylikännö huomauttaa. Siellä siirtymäaika alkoi vuonna 2015.

Lue lisää