Maatalous

Sika-alalla uusitaan sopimuksia – "HK Scan on pitkään kipuillut ylimääräisten porsaiden kanssa"

Maatalous 05.10.2016

Uudella tuottajasopimuksella yhtiö haluaa parantaa sikaketjun kilpailukykyä. Kannattavuus alalla on ollut heikko jo pitkään.


Kari Salonen
Suomalaiset emakkosikalat ovat kehittyneet vauhdilla. Vielä kymmenen vuotta sitten 25 porsasta emakkoa kohden oli monelle tuottajalle kova tavoite. Nyt se on jo arkipäivää.

HK Scan uudistaa kaikki sikasopimuksensa. Yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja Aki Laiho yllättyi MT:n yhteydenotosta, mutta myönsi, että sopimuksista neuvotellaan parhaillaan. "Pyrimme selkeyttämään ketjun rakennetta niin, että ennustettavuus on parempi", Laiho kertoo.

Vaikka neuvottelut ovat vielä kesken, uuden tuottajasopimuksen päälinjat ovat selvillä.

Uudessa sopimuksissa HK Scan sitoutuu ostamaan tietyn määrän porsaita. Määrä perustuu näillä näkymin tilan viimeksi kuluneen puolen vuoden porsasmäärään. Jos sopimuksessa sovittu porsasmäärä ylittyy, porsaasta maksettava korvaus on pienempi.

"Ruotsissa HK Scanilla on käytössä samantyyppinen malli", sanoo tuottajien kehitysryhmän puheenjohtaja Matti Antikainen. Aiemmin sopimukset ovat perustuneet emakkomääriin. Suomen sikayrittäjät ry:n puheenjohtaja Martin Ylikännö uskoo, että sopimusten sitominen porsasmäärään on järkevää.¨

"HK on pitkään kipuillut ylimääräisten porsaiden kanssa. Niiden vienti Puolaan ei ole millään tavalla hyvää bisnestä", hän sanoo. "Se on myös herättänyt yllättävän paljon arvostelua."

HK Scan on jo tarjonnut kesäkuusta lähtien porsastuottajilleen vapaaehtoista erillissopimusta, jolla tila sitoutuu leikkaamaan tuotantoaan kymmenen prosenttia. Moni tila lähti tuolloin mukaan vapaaehtoisiin toimiin. Emakkojen määrä vähenee myös Antikaisen tilalla.

Tuotannon vähentämissopimukset eivät kuitenkaan näytä hillitsevän riittävästi porsastulvaa.

Tuottavuus on parantunut kysyntään nähden liiankin vauhdikkaasti, sillä kulutus on pysynyt Suomessa lähes vakiona. Koko maassa sianlihan tuotanto kasvoi elokuussa vuoden 2015 elokuuhun verrattuna 10 prosenttia, tammi–elokuussa prosentin. Tilalla uusi sikasopimus voi tarkoittaa emakkomäärien laskemista, jos sopimuksessa sovittu porsastuotos ylittyy.

"Hiukan hankalaa tämä tuottajan kannalta on. Tuotannon rajoittaminen on aina vähän ikävä asia, sitä ei sovi kieltää", Antikainen toteaa. Porsasmäärä ei ole kuitenkaan kiveen hakattu. Jos tilaa haluaa kehittää, tuotanto-oikeuksia voi mahdollisesti neuvotella lisää.

Porsasmäärän vakiinnuttaminen ei ole ainoa uudistus: uuden sopimuksen myötä HK Scan palkitsee tulevaisuudessa myös paremmasta ruhon laadusta: jos ruhojen hylkäysprosentti on alle HK Scanin keskiarvon, tuottajalle maksetaan lisiä.

Uusia sopimuksia lähdetään tekemään tuottajien kanssa todennäköisesti ensi vuoden alusta.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT