Maatalous

Suomessa oli viime vuonna 55 500 maatalous- ja puutarhayritystä

Maatalous 17.02.2014

Maatalouden tilastointi uudistuu. Uudistettu rekisteri noudattaa EU:n maatilan määritelmää, jossa puutarhatuotanto on osa maataloutta.


Markku Vuorikari
Kasvihuone keinovalo Tomaatti Hämeen ammattikorkeakoulu Lepaa

Uuden maatalous- ja puutarhayritysten rakennetilaston mukaan Suomessa oli viime vuonna 54 482 maatalous- ja puutarhayritystä. Maatalousmaata oli käytössä noin 2,3 miljoonaa hehtaaria.

Tiloilla oli maatalousmaata keskimäärin 41,5 hehtaaria. Viljelijät olivat keski-iältään noin 51-vuotiaita.

Uuden rekisterin mukaisia määritelmiä käyttäen tiloja on 1 400 vähemmän kuin vuonna 2012

Tike (maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus) on uudistanut maatilojen tilastointia yhdistämällä maatila- ja puutarhayritysrekisterin. Tiken mukaan näin saadaan entistä selkeämpi kokonaisuus, sillä aikaisemmin osa tiloista on kuulunut molempiin rekistereihin.

”Olemme aikaisemmin toimittaneet Eurostatille eri tilalukumäärät kuin mitä olemme Suomessa julkaisseet”, kertoo aktuaari Jaana Kyyrä . ”Tästä on koitunut lisätyötä ja epäselvyyksiä. Erot tilamäärissä eivät ole olleet kovin suuria.”

Aktuaari Anna-Kaisa Jaakkonen tarkentaa, että pelkkää kasvihuonetuotantoa harjoittavat tilat eivät ole kuuluneet maatilarekisteriin.

Uuteen rekisteriin tilastoidaan maatalous- ja puutarhayritykset, joiden taloudellinen tuotos on vuodessa vähintään 2 000 euroa. Tike perustelee aikaisempaa korkeampaa alarajaa sillä, että tilastokyselyiden kohdistaminen kaikkein pienimmille tiloille ei ole tarkoituksenmukaista.

Uuden rajan alapuolelle jää noin 4 200 aikaisemmin rekistereissä mukana ollutta tilaa. Tiken mukaan alarajan muutos vaikuttaa vain vähän pinta-aloihin ja tuotantomääriin.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT