Maatalous

Tike ennustaa viime vuotta suurempaa viljasatoa

Maatalous 26.07.2012

Vaikka märkyys on viime viikoina haitannut viljakasvustoja, viljasadosta on tulossa Tiken ennakkosatoarvion mukaan normaali. Rypsisato puolestaan olisi viidenneksen viimevuotista pienempi.


Kari Salonen

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike arvioi, että tämänvuotisesta viljasadosta tulisi hieman suurempi kuin viime vuonna, jolloin kuivuus verotti satoja.

Viljojen kokonaissadon Tike arvioi nousevan noin 3,8 miljardiin kiloon, mikä on 90 miljoonaa kiloa viimevuotista enemmän.

Rehuviljaa korjataan viime vuotta enemmän. Sen sijaan leipäviljasato on arvion mukaan 10 prosenttia viimevuotista pienempi.

Säät eivät ole yksinomaan suosineet viljakasvustoja tänä kesänä. Kokonaissatoon vaikuttaa kuitenkin myös kasvilajien viljelypinta-alat.

Viljelypinta-alan raju pieneneminen näkyy erityisesti rypsisadon määrässä. Ala on kutistunut viime vuodesta lähes kolmanneksen. Satoa on tämän hetken arvion mukaan tulossa kuitenkin vain viidennes viime vuotta vähemmän.

Tiedot perustuvat Tiken kokoamaan ennakkosatoarvioon. Sen pohjana ovat Pro Agrian kasvinviljelyasiantuntijoiden näkemykset tulevasta sadosta sekä viljelijöiden tukihakemuksissaan ilmoittamat viljelypinta-alat.