Maatalous

Viljelijöiden kanssa työskenteleville julkaistiin opas maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin tukemiseen

MT Plus Maatalous 14.03.2019

Oppaassa on vinkkejä haasteiden tunnistamiseen ja huolen heräämiseen sekä huolen puheeksi ottamiseen ja siihen puuttumiseen.

Joel Rosenberg
Haastatteluista nousi esille, että maataloustuottajien kanssa työskentelevät kokevat, että haastaviin tilanteisiin on vaikea puuttua.

MTK Keski-Pohjanmaan Myötätuulta Tuottajalle -hankkeen hankepäällikkö Suvi Lempiälä on Centria ammattikorkeakouluun tekemässään opinnäytetyössä kehittänyt oppaan maatalouden parissa työskenteleville työhyvinvoinnin tukemista varten.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT