Maatalous

Turvemaiden raivauskielto estäisi tilojen laajentamisen

Maatalous 21.11.2012

Viljelijät vastustavat EU-komission suunnitelmaa kieltää turvemaiden raivaus pelloiksi. Kielto estäisi kotieläintilojen kehittämisen suuressa osassa Suomea.


Kari Salonen

EU-komissio ajaa turvemaiden raivauskieltoa leikatakseen maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä. Viljelijöiden järkytykseksi Suomi tukee esitystä, jonka on määrä astua voimaan jo vuonna 2014.

Toiminnanjohtaja Juha Lappalainen MTK-Keski-Suomen tuottajaliitosta ihmettelee hallituksen innokkuutta heikentää kotieläintilojen toimintaedellytyksiä Lapissa, Kainuussa ja Pohjanmaalla.

Komission papereissa puhutaan ensimmäisen kynnön kiellosta, mutta Suomi ajaa kieltoa myös muun muassa jyrsinnälle.

Investointi menee hukkaan

Maitotilan isäntä Juha Kortesalmi Ranualta arvioi, että esitys pysäyttäisi karjatilojen kehittämisen Pohjois-Suomessa. Hän ehti investoida navetan laajennukseen ennen kuin sai kuulla uhkaavasta raivauskiellosta.

Toteutuessaan kielto estää tilan kehittämisen ja heikentää eläinten hyvinvointia.

”Navettaa on jo laajennettu, mutta ympäristölupaa ei heru aiotulle lehmämäärälle, jos lannanlevitysalaa ei saada lisää.”

Lähimmät mahdolliset vuokrapellot sijaitsisivat 30 kilometrin päässä. Jos tilan omia turvemaita ei voida hyödyntää, rahat uppoavat kuljetuskustannuksiin ja nouseviin pellonvuokriin.

Kortesalmi ihmettelee, eikö perustuslaki kiellä turvemailla toimivien viljelijöiden sorsimista.

Koskee jo 2012 raivattuja peltoja

Lappalaisen mukaan raivauskielto iskee pahiten toimintaansa kehittäviin tiloihin. On saatettu rakentaa navettaa ja ostaa turvemaita, kun ykskaks pamahtaakin voimaan kielto käyttää niitä.

Raivauskielto koskisi takautuvasti 2011 jälkeen käyttöönotettuja maita, eli tässä vaiheessa ei kannata enää rynnätä raivauspuuhiin.

Lappalaisen mukaan ehto tulisi kaikille pinta-alatuille ja EU:n eläinpalkkioille. Vain kansalliset kotieläintuet jäävät esityksen ulkopuolelle. Sanktiot koskevat tilan koko peltoalaa eivätkä sitä peltoalaa, jolla täydentävää ehtoa rikotaan.

Sanktiot voivat nousta rajuiksi, jos koko tilan tukimäärää leikataan vuonna 2014.