Maatalous

Tutkimus: Kyyneltahra kertoo sian stressistä

Suomalais-amerikkalaisessa tutkimusryhmässä uskotaan, että sian hyvinvointia voidaan jatkossa arvioida nopeasti ja tarkasti kyyneltahran perusteella.

Sikojen kokemaa stressiä voidaan tulevaisuudessa todennäköisesti tarkkailla sian kyyneltahran kokoa tutkimalla, kertoo Eläinten hyvinvointikeskus eläintieto.fi -verkkosivulla.

Rottien ja sikojen tumma silmän sisänurkan vuoto on jo aiemmin laboratorio-oloissa yhdistetty eläimien kokemaan stressiin ja terveysongelmiin.

Nyt kyyneltahran koon on havaittu liittyvän näihin asioihin myös tuotantosikaloissa.

Suomalais-amerikkalaisessa tutkimusryhmässä olivat mukana Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta professorit Anna Valros ja Helena Telkänranta, joka hoiti tutkimuksen käytännön toteutuksen.

”Tutkimus on herättänyt mielenkiintoa kollegoissa eri puolilla Eurooppaa jo ennen julkaisemistaan”, Telkänranta kertoo.

Kyyneltahran mittauksen uskotaan olevan tulevaisuudessa toimiva lisä hyvinvoinnin arvioijien työkalupakkiin.

Tuotantoeläimien hyvinvointia mitataan sikatiloilla useimmiten eläinten terveyttä ja ympäristöä tarkastelemalla.

Molempia asioita tutkiva järjestelmä tähtää kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin mittaamiseen, mutta sen heikkoutena on hitaus.

Mitattavia asioita voivat olla muun muassa eläimen vammat, ilmanlaatu ja käytettävissä oleva tila.

Stressinhallintahormoni kortisolin mittaaminen eläinyksilöiden sylkinäytteistä on hidasta ja kallista, minkä vuoksi se sopii lähinnä laboratorio-olosuhteisiin.

Eläinten hyvinvointikeskus (EHK) on Helsingin yliopiston, Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Maa- ja metsätalousministeriön yhteinen kansallinen eläinten hyvinvoinnin asiantuntijaverkosto.

Juttua täydennetty 28.9. klo 13:01 maininnalla lähteestä ja taustatiedolla Eläinten hyvinvointikeskuksesta.

Lue lisää