Maatalous

Uusintaojituksille tarvetta

Viime kesän märkyys näytti, millä pelloilla ojitus toimii ja millä ei. Toimiva ojitus parantaa satoa sekä ympäristön tilaa.
MARKKU VUORIKARI

NOUSIAINEN (MT) ”Viime kesänä ongelmat näkyivät, kun huonossa kunnossa olevilla pelloilla vesi seisoi ja rakenteeltaan hyvät pellot olivat kuivia. Maan rakenne ja vesitalous kulkevat käsi kädessä”, viisikymmentä vuotta maata viljellyt Kalle Oivanen sanoo.

Jokivarsien tulvapellot ovat veden seisomisen suhteen asia erikseen.

Suurimmaksi ongelmaksi Oivanen nostaa toimimattomiksi menneet vanhat tiilisalaojaputket. Hän sanoo, että uusintaojitusten tarve on nyt valtava.

Oivanen katsoo, että nyt olisi käynnistettävä salaojitushanke, joka tukisi viljelijöitä investoimaan ojituksiin. Ojittaminen toisi myös kaivattuja työpaikkoja.

”Nyt olisi uhrattava ojitukseen. Hyödyt tulevat viiveellä.”

Hän sanoo, että hyvärakenteinen pelto tuottaa puolitoistakertaa enemmän kuin huonorakenteinen. ”Keskisadot nousevat neljästä tonnista yli kuuteen, kun pelloista pidetään huolta.”

Aiheet salaoja
Lue lisää