Maatalous

Velkaisten tilojen kriisituki nyt haettavissa

Maatalous 01.03.2016

Tukea voivat hakea kaikkien tuotantosuuntien tilat.


Jarkko Sirkiä
Tukea haetaan lomakkeella numero 459. Se löytyy Suomi.fi-palvelusta.

Velkaisille maatiloille suunnatun väliaikaisen kansallisen lisätuen haku on alkanut. Haku jatkuu 31.3.2016 asti.

Tukea haetaan toimittamalla lomake 459 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Lomakkeen voi tulostaa Suomi.fi-palvelusta.

Tukea maksetaan heikentyneen taloustilanteen takia taloudellisesti vaikeaan asemaan ajautuneille tiloille. Sitä ei ole sidottu mihinkään tuotantosuuntaan, vaan sitä voivat hakea kaikki tuottajat tuotantosuunnasta riippumatta.

Jotta tukea voi saada, tilan velkaantumisasteen pitää täyttää tuen kriteerit. Tuki voidaan myöntää korotettuna rakennusinvestointeja tehneille tiloille.

Arvioi ennen tukihakemuksen tekoa, täyttyvätkö ehdot tukeen ja tuen korotukseen. Käytä apuna hakulomakkeen laskelma-liitettä, jossa selvität hakulomakkeella kysyttävät tiedot. Myös liite on saatavissa Suomi.fi-palvelussa.

Liitteen täyttämistä varten tarvitset tietoja verotustiedoista, tilinpäätöksestä ja kirjanpidosta. Liitä laskelma tukihakemukseesi.

Tuki on de minimis -tuki, joita tilat voivat saada maataloustuotantoon korkeintaan 15 000 euroa kolmen verovuoden aikana.

Kriisitukea saadakseen hakijan pitää noudattaa kansallisen tuen yleisiä tukiehtoja.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT