Maatalous

Venäjä kasvattaa viljavarastojaan

Maatalous 05.10.2014

Viljan vienti Venäjältä on tyrehtynyt ja maa kasvattaa varastojaan. Rehuviljan kulutus Venäjällä kasvaa, kun lihantuotantoa pyritään lisäämään tuontikieltojen vuoksi.


Markku Vuorikari
Interventio viljavarasto ohra

Venäjä on vähentänyt viljan vientiään, kun kysyntä maan sisällä on kasvanut ja nostanut hintoja yli viennistä saatavien hintojen. Venäjällä käytetään nyt viljaa entistä enemmän lihantuotantoon, kun maa pyrkii kasvattamaan omavaraisuuttaan. Venäjän valtio ostaa viljaa varastoihinsa.

Viljamarkkinoita seuraavat analyytikot eivät kuitenkaan usko, että Venäjä olisi täysin poissa vientimarkkinoilta. Venäjällä uskotaan riittävän viljaa vientiinkin vielä myöhemmin kuluvalla kaudella.

Tällä hetkellä Venäjän poissaolo vientimarkkinoilta antaa mahdollisuuksia EU-maiden kilpailukyvylle viennissä.

Yhdysvaltojen vehnän vientiä hidastaa vahva dollari ja viljelijöiden haluttomuus myydä viljaa tämän hetken alhaisilla hinnoilla.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT