Maatalous

Vihreät romuttaisivat nykyiset maataloustuet – hehtaarien sijasta tuki ekopalveluille

Maatalous- ja erävihreiden mielestä maataloustukea pitäisi maksaa ekosysteemipalveluista, esimerkiksi puhtaiden elintarvikkeiden, ilman, rehun, monimuotoisuuden tai maisemien tuottamisesta.
Jaana Kankaanpää
Viljelijöille pitäisi maksaa tuet esimerkiksi maisemasta ja muista ekosysteemipalveluista eikä enää hehtaareista, maaseutu- ja erävihreät ehdottaa.

Maaseutu- ja erävihreät romuttaisi nykyisen maataloustuen täysin. Vihreät esittää, että maataloustukia maksetaan tulevaisuudessa ekosysteemipalveluista eikä enää peltoalan tai eläinten mukaan. Lisäksi viljelijöille tulisi taata perustulo.

Ekosysteemipalvelut vihreät jakaa neljään osaan:

1. Tuotantopalvelut. Esimerkiksi peltomaalla tuotetaan kasveja elintarvikkeiksi, rehuksi, rakennusmateriaaliksi, energiaksi tai muuhun käyttöön.

2. Ylläpitopalvelut. Esimerkiksi luonnon monimuotoisuus, kasvien yhteyttäminen ja ravinteiden kierto maassa.

3. Säätelypalvelut. Esimerkiksi ilman puhdistuminen, veden puhdistuminen, eroosion estäminen ja kasvihuonekaasujen sitominen.

4. Kulttuuripalvelut. Esimerkiksi maisemat, virkistyskäyttö sekä tiedon tuottaminen luonnosta.

Vihreiden mukaan maatalouden yksipuolinen tehostaminen alkoi 1950-luvulla. Silloin alkoi keinolannoitteiden ja maatalouskemikaalien käyttö, viljelyn koneellistuminen sekä Euroopan maatalouspolitiikka, jolla tukia ohjattiin tehoviljelyyn. Teollinen tuotanto syrjäytti lopulta perheviljelyn. Haitat ympäristölle ja vesistöille alkoivat lisääntyä ja raha ja valta siirtyivät kaupalle.

Maataloustuotannon omavaraisuus on kadonnut lannoitteiden, kemikaalien, koneiden ja polttoaineiden ostoon ulkomailta. Erävihreiden mukaan omaa ovat vain pitkät työpäivät ja velat.

"Maatalouden nykymuotoinen tukipolitiikka on tullut tiensä päähän", sanoo maaseutu- ja erävihreiden varapuheenjohtaja Kari Tiilikkala. "Toiminta ei ole kestävää viljelijöiden toimeentulon, maatalousmaan hoidon, vesistöjen eikä maisemien kannalta. Vahvaan kemikaaliriippuvuuteen perustuva elintarviketuotanto ei saa kuluttajienkaan hyväksyntää."

"Uuden politiikan kehittäminen edellyttää vanhojen vastakkainasettelujen unohtamista sekä tuottajien ja kuluttajien yhdessä suunnitteleman ruokajärjestelmän kehittämistä. Tätä kuvaa erinomaisesti termi ruokakansalaisuus."

Kun maatalouden tuet perustuvat ekosysteemipalveluihin, maksettaisiin esimerkiksi:

Maan pitämisestä talvella kasvipeitteisenä

Typpeä sitovien kasvien määrästä

Viljeltävien kasvilajien moninaisuudesta

Kukkivien kasvien ja pölyttäjien määrästä

Orgaanisten ravinteiden osuudesta lannoitteissa

Laiduntavista/ulkoilevista eläimistä

Liikennepolttoaineiden myynnistä

Hiilen sidonnasta maahan

Syväjuurisista maanhoitokasveista

Fossiilisen energian minimoinnista

Veden kierrätyksestä ja käytön tehokkuudesta

Maiseman hoidosta ja eläinten pidosta maisemassa

Linnuston pesinnästä

Laskeutusaltaiden teosta alueellisena yhteistyönä

Matkailu- ja koulutus- sekä Green Care -palvelujen osuudesta tilan tai yrityksen liikevaihdosta

Luonnonmarjojen ja kasvien myynnistä

Omien tuotteiden suoramyynnistä

Yritykseen palkattujen työntekijöiden määrästä

Puurakentamisesta ja rakennusperinnön säilyttämisestä

Soiden tai suosta raivattujen peltojen ennallistamisesta

Lue lisää

Vihreä Mikko Välttilä syyttää puoluetovereitaan maatalousprovokaatioista

Ruokajärjestelmät murroksessa – muutos edessä

Biohiili on osa kiertotaloutta

EU:n nurmipäätös kääntyi itseään vastaan