Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Maatalous

Viljelijän kannattaa nimetä sijaisia sijaisavun hakuun

Viljelijälle suositetaan varahenkilön nimeämistä siltä varalta, ettei hän itse pahoin loukkaantuneena pysty kirjoittamaan sijaisavun hakemusta.
Kari Salonen
Viljelijällä on monta riskiä työssään. Sijaisapua saatetaan tarvita.

Sijaisapua viljelijän pitää nyt hakea aina kirjallisesti etukäteen ennen lomituksen alkamista. Lomituspalvelulaki muuttui vuodenvaihteessa

"Uusi säännös koskee kunnan lomituspalveluja käyttäviä sekä itse lomituksensa järjestäviä", hyvinvointiyksikön päällikkö Päivi Wallin Melasta tarkentaa.

Eläimet eivät byrokratiaa odota

Viljelijä voi sairastua äkillisesti tai loukkaantua vakavasti, jolloin hän ei itse kykene lain velvoitteisiin. Eläimet eivät odota byrokratiaa montaa tuntia.

Wallin suosittaa viljelijää valtuuttamaan itselleen henkilön, joka voi hänen puolestaan kirjoittaa hakemuksen.

Varavaltuutus kannattaa tehdä pahan päivän varalta hyvissä ajoin. Valtuutettuja voi olla useitakin.

"Varajärjestelmän on tärkeää toimia kaikissa äkkitilanteissa", Wallin katsoo.

Sijaisavun kirjallinen hakeminen lisättiin lakiin EU:n vaatimuksesta. se edellyttää Valtionosuussäännöksissä sijaisavulta samaa kuin vuosilomissa ja investointituissa.

"Aika vaikea sääntöä on sijaisavussa käytännössä soveltaa."

Wallin valittaa tämän lainmuutoksen vaikeaselkoisuutta. Lomitusalueilla odotetaan sen soveltamisessa paljoa opettelua.

Sijaisavun hakemuslomake löytyy Melan nettisivuilta. Lomitusnetissä hakemuksen voi tehdä suoraan. Sähköpostitse tehty hakemus hyväksytään.

Työkyvyttömän sijaisapua rajataan

Työkyvyttömyyden takia viljelijä saa sijaisapua enintään 20 päivää vuodessa. Ilman lääkärintodistusta sijaisapu rajoitetaan yhteensä seitsemän päivää vuodessa.

Yli seitsemän päivän työkyvyttömyydestä pitää toimittaa paikallisyksikköön todistus. Sen voi kirjoittaa lääkäri, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja.

Wallin neuvoo Mela-sairauspäivärahaa. Sitä maksetaan viidennestä päivästä sairastumisesta. Omavastuun neljä päivää lasketaan 20 maksimipäivään vuodessa.

Mela-sairauspäivärahaa maksetaan Kelan sairausrahan alkamiseen asti, kymmenenteen päivään sairastumisesta. Sairausrahassa on yhdeksän päivän omavastuu.

Viljelijän sijaisapu voi jatkua koko vuoden, jos hänelle maksetaan sen aikaa päivärahaa sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella.

Kuntoutusrahalla kuntoutettava saa sijaisapua ehkä yli vuodenkin.

"Nyt määrittää rahakausi ja ennen lääkärintodistus", Wallin selvittää eroa entiseen.

Sijaisapua ei myönnetä aikuiskoulutukseen taikka tuottajajärjestön kokouksiin osallistumiseksi. Kasvinviljelijät eivät enää saa sijaisapua.

Lue lisää

Sijaisapu tiloilla turvattava

Ilmarinen: Työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä kasvoi – eniten lisääntyivät mielenterveyssyistä myönnetyt eläkkeet etenkin nuorilla

Puolet viljelijöistä kokee työniloa – stressi ja psyykkiset oireet hieman vähentyneet

Ilmarinen: Työkyvyttömyyttä koskevien eläkehakemusten määrä väheni selvästi koronavuonna