Maatalous

Viranomaisilla vastakkaiset tulkinnat rantalaitumista

Rantalaitumet ovat erittäin uhanalaisia luontoympäristöjä. Vedessä laiduntava karja puhdistaa vesistöjä. Aluehallintovirastot (Avi) kuitenkin usein kieltävät eläinten pääsyn veteen vedoten vesiensuojeluun.
Pekka Fali
Jukka Piirala kertoo, että rantaveden laatu on parantunut laidunnuksen ansiosta. Lieju on hävinnyt ja pohjasora on paljastunut. Kesällä 2014 havaittiin ensimmäistä kertaa simpukoita laitumen rantavedessä.

UTAJÄRVI

Utajärveläisellä Piiralan tilalla haettiin uutta ympäristölupaa. Lautakunnan päätöksessä vaadittiin rantalaidunten rajaamista aidoilla vesialueesta.

Ympäristöministeriö on tarkoittanut ohjeillaan, että rantalaidunnus on pääsääntöisesti sallittua ja toivottavaa. Aluehallintovirastot (Avi) taas ovat tulkinneet ohjeet ja nitraattiasetuksen pykälät siten, että rantalaidunnus on pääsääntöisesti kiellettävä.

Ely-keskuksille tehdyn kyselyn mukaan rantalaidunnuksen vaikutukset ovat pääsääntöisesti myönteisiä, eikä vedenlaadussa ole yleensä havaittu ongelmia.

"Laajojen rantalaitumien luominen ja myös vedessä olevan ruovikkovyöhykkeen kuritus on esimerkiksi uhanalaistuvan kahlaajalajiston kannalta tärkeää", kertoo ylitarkastaja Iiro Ikonen Varsinais-Suomen ely-keskuksesta.

"Laidunnuksen seurauksena jatkuvasti uudistuva vesikasvillisuus sitoo usein tehokkaasti yläpuolisilta peltoalueilta valuvia ravinteita."

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Lännen Media: Hallinto-oikeus päätti, etteivät kotieläinvahinko ja susien aiheuttamat koulukyydit riittäneet poikkeuslupaan

Utajärvellä aletaan jauhaa maailman pohjoisinta puhdaskauraa – tavoitteena myös vienti

Honkajokelainen lypsykarjatila korkkaa uuden ilmoitusmenettelyn – kunnassa odotetaan hakemusta jännityksellä