MAINOS: Pohjois-Karjalan Sähkö

Pohjois-Karjalan Sähkö: Innovaatioita ja maalaisjärkeä

Pohjois-Karjalan Sähkö on edelläkävijä niin toimitusvarmuuden kuin uusien sähkötuotteidenkin kehittäjänä.
Kohta 75-vuotiaan PKS:n katse on eteenpäin, innovoiden kohti valoisaa tulevaisuutta.

Pohjois-Karjalan Sähkö (PKS) myy sähköä valtakunnallisesti ja tytäryhtiö PKS Sähkönsiirto Oy (PKSS) vastaa 22 000 kilometrin jakeluverkosta Itä-Suomessa. Molemmat kehittävät innovaatioita, joita on otettu käyttöön myös muualla.

Toimitusvarmuuden edistämisessä PKSS on toteuttanut metsänomistajien kanssa vierimetsänhoitomallin, jossa säävarma verkko toteutetaan hoitamalla aktiivisesti myös johtokadun ulkopuolella olevaa metsää. Näin varmistetaan häiriötön sähkönjakelu huomattavasti maakaapelointia edullisemmin, ja kustannussäästöt näkyvät asiakkaan siirtohinnoissa

Priima Älysähkö taas on täysin ainutlaatuinen sähkösopimus, jossa voi ostaa sähköä tuntihinnalla ja tehdä hintakiinnityksiä haluamalleen ajanjaksolle. Asiakkaan ei tarvitse sitoutua pitkiin määräaikaisiin sopimuksiin, vaan sähkö on aina valmiiksi kilpailutettua. Priiman voi ottaa käyttöön kaikkialla Suomessa.

”Erityisesti omakotiasujat ja maatilayrittäjät pystyvät hyödyntämään sähkön hintavaihteluita välttämällä vuorokauden kalleimpia sähkönkulutushuippuja. Halvimpina tunteina tuotettu sähkö on samalla aina ekologisempaa”, kertoo myyntipäällikkö Tomi Turunen.

Priima-sähkösopimusta voi seurata ja hallita netissä Live-palvelussa. Hintakiinnityksellä voi varmistaa sähkön hinnan vaikkapa talven ajaksi, tai sähkön tuotantomuodoksi voi halutessaan valita joko pörssisähkön, tuulivoiman tai vesivoiman.

”Kaikki kustannustieto on aina asiakkaan nähtävillä. Samalla hänellä on mahdollisuus tulla tietoisemmaksi sähkönkuluttajaksi ja vaikuttaa omiin hiilipäästöihinsä”, Turunen kertoo.

”Priima on esimerkki innovaatioistamme varsinkin maaseudun asukkaiden hyödyksi. Haluamme myös viestiä, että maakunnissa on yhtäläiset mahdollisuudet onnistua ja että täällä on töitä osaaville ja kehitysorientoituneille tekijöille tulevaisuudessakin. Se on meille vastuunkantoa”, korostaa Laakkonen.

www.pks.fi

MAINOS: Pohjois-Karjalan Sähkö