MAINOS: Ecolan Oy

Kiertotalousosaamiselle on kysyntää

Maataloudelle on tulevaisuudessa tärkeää pyrkiä kestävään tuotantoon ja samalla parantaa kotimaisen ruoantuotannon kannattavuutta. Aktiivinen metsänhoito taas lisää hiilen sidontanopeutta. Ecolan Oy jalostaa teollisuuden sivuvirroista ilmastotehokkaita tuotteita maa- ja metsätalouteen.

Ecolan Oy:llä on osaamista kiertotaloudesta jo vuodesta 1995 lähtien. Silloin alkoi Silva- m e t s ä l a n n o i t t e i d e n valmistus ja vuonna 2017 luomutuotantoon soveltuvien Agra-lannoitteiden valmistus.

Ecolan Oy:n tuotekehityspäällikköjen Jukka Kivelän ja Mikko Räisäsen mukaan kiertotaloudessa toimivalle yritykselle on tärkeää kehittää uusia tapoja sellaisten sivutuotteiden hyödyntämiseen, joiden sisältämät aineet ja ravinteet eivät tule hyötykäyttöön optimaalisesti.

Agra-lannoitteiden perusraakaaine, suomalainen lihaluujauho, on peräisin Honkajoki Oy:ltä, jonka kehittämässä agroekologisessa tuotantomallissa ravinnepitoiset sivutuotteet saadaan kiertotalouden hyödynnettäväksi.

”Kestävän luomutuotannon viljelyjärjestelmään kuuluu nurmipalkokasvien viljely, joita käytetään rehuna märehtijöille. Tuotantoeläinten lanta päätyy pellolle viljeltävien kasvien ravinteeksi ja lopulta tuotantoeläimestä ruoaksi sopimaton osa päätyy takaisin pellolle orgaanisena lannoitteen raaka-aineena”, kertoo Jukka Kivelä.

Metsänhoidossa lannoitus on yksi tehokkaimmista tavoista lisätä hiilinielua metsissä. ”Silva-lannoitteilla metsään palautetaan puunkorjuussa poistuvia ravinteita. Lannoitteiden valmistuksessa käytetään bioenergian tuotannossa syntyviä puhtaita ja ravinnerikkaita tuhkia”, Mikko Räisänen selventää.

www.ecolan.fi

MAINOS: Ecolan Oy