Maatilarakentaminen kaipaa kustannustehokkuutta - - Maaseudun Tulevaisuus
MAINOS: Conexx® ja DeLaval

Maatilarakentaminen kaipaa kustannustehokkuutta

Viimeiset vuodet ovat olleet maatiloille haastavaa aikaa. Tuotantokustannusten hintojen nousun sekä tuotteiden myyntihintojen laskun vuoksi investointeja pohditaan nyt uusista näkökulmista. Poikkeustilanne nostaa eri alojen kipukohdat esiin ja pakottaa maatiloja tarkastelemaan toimintaansa tarkemmin. Tämän tilanteen vuoksi kustannustehokkuus nousee entistä tärkeämmäksi yhteiseksi taloudelliseksi tekijäksi.

Suomalaisen maatalouden ja omavaraisuuden kehittymisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että rakennuskustannukset ovat kohtuullisia ja tuottavat parhaan mahdollisen hyötysuhteen sekä asiakkaille että maataloustuottajille. Näin ollen on osaltaan myös maatalousrakennusten ja -laitteiden toimittajien velvollisuus löytää rakentamiseen kustannustehokkaita menetelmiä ja tapoja, joiden avulla pystytään turvaamaan suomalaisen maatalouden kilpailukyky tulevaisuudessakin.

Nyt ei saa olla kysymys ainoastaan maatalouden toimittajien hyvinvoinnista, vaan on vihdoinkin keskityttävä olennaiseen, eli maatilojen elinkelpoisuuden ja investointien turvaamiseen.

Conexx® ja Delaval mukana kehittämässä suomalaista maataloutta

”Lähes mikä tahansa yritys kykenee tekemään teollisuusrakennuksen, mutta navettarakennuksen teko ei onnistu kuin harvoilta. Navetta on kokonaisuus, jossa lattiatasoja voi olla jopa 14 kappaletta ja erilaisia laitteita on valtava määrä, kuten esimerkiksi lannanpoistoon, ruokintaan ja lypsyyn tarkoitetut laitteet. Kaiken yhteensovittaminen on oma lajinsa, sillä navetta on vaativa kokonaisuus. Kaikessa on mentävä eläinten hyvinvointi ja turvallisuus edellä, jonka vuoksi esimerkiksi ilmasto-olosuhteiden tärkeys niin eläimille kuin rakenteille näyttelee isoa osaa navettojen rakentamisessa”, toteaa Jarkko Kivelä Conexx®:lta.

Teräsrunkoisia rakennuksia toimittava Conexx® sekä laite- ja kalustekokonaisuuksia navettoihin toimittava DeLaval ottavat haasteen vastaan ja ovat mukana kehittämässä maatalouden alaa niin tuotteiden, palvelun kuin hintatasonkin suhteen.

Conexx® ja Delaval ovat julkistaneet yhteistyön, jolla saadaan suomalaisen maatilan käyttöön Euroopan johtavan maatilarakentajan sekä maailman johtavan laitevalmistajan palvelut. Tämä toiminta mahdollistaa asiakkaalle kustannussäästöjen lisäksi varmuutta investoinnin suunnittelusta toteutukseen siten, että yllättävät kustannukset kyetään minimoimaan.

Tämän yhteistyön tuloksena saavutettava yhteistyö investointia suunnittelevan maatilan kanssa ei keskity pelkästään lypsyyn tai rakennukseen, vaan tavoitteena on syventää asiakkaan tietoa tilan hallinnoinnissa ja johtamisessa sekä eläinten ja työntekijöiden hyvinvoinnin edistämisessä. Navettainvestoinnin alkaessa keskitytään myös tilan pitkän aikavälin suunnitelmiin ja tietysti rakennussuunnitteluun. Ison navetan suunnittelussa on keskeistä navetan toiminnallisuus niin navetan sisällä kuin lähiympäristönkin kanssa.

”Asiakkaan tarpeiden mukaan suunniteltu, yksityiskohtia myöten mietitty navetta valmistuu aikataulun mukaisesti, kustannustehokkaasti ja edullisesti. Näin vältytään ajanhukalta, turhilta yllätyksiltä ja jälkitöiden aiheuttamilta kustannuksilta”, lupaavat yhteistyökumppanit toimitusjohtaja Jarkko Kivelä Conexx®:lta ja laitemyyntipäällikkö Tuomas Kuusinen DeLavalilta.

www.conexx.fi 

www.delaval.fi

MAINOS: Conexx® ja DeLaval
Lue lisää