MAINOS: Corteva Agriscience

Juolavehnän ja hukkakauran torjunta vehnä- ja ruiskasvustoista

Juolavehnä ja hukkakaura ovat ikäviä rikkakasveja, joten niiden torjuntaan pitää kiinnittää erityistä huomiota. Vehnä- ja ruispelloilta niiden torjunta on kuitenkin helppoa. Torjunta voidaan tehdä samalla valmisteella, jolla torjutaan pellon muut perusrikkakasvit eikä tarvita monen valmisteen tankkiseoksia.
Kuvassa juolavehnä torjuttu kasvukaudella viljelijän pellolla Etelä-Pohjanmaalla. Vasemmalla käsitelty ja oikealla käsittelemätön kohta pellosta.

On hyvä kiinnittää huomiota viljelykiertoon, kun suunnitellaan hukkakauran ja juolavehnän torjuntaa. Parhaiten torjunta onnistuu kevät- ja syysvehnältä, rukiilta ja ruisvehnältä, joille on olemassa paras valikoima kasvukaudella käytettäviä juolavehnän ja hukkakauran torjunta-aineita.

Vehnä-, ruis- ja ruisvehnäpelloilla käytettävissä valmisteissa on lisäksi se etu, että samalla kun niillä torjutaan hukkakaura ja juolavehnä, niillä saadaan torjuttua myös luoho sekä muut viljapellon perusrikkakasvit. Tällöin ei tarvita erillistä perusrikkakasvien torjunta-ainetta, vaan torjunta onnistuu yhdellä valmisteella kustannustehokkaasti. Tällaisia valmisteita ovat pyroksulaamia sisältävistä valmisteista Broadway, Broadway Star ja Rexade 440, jotka tarvitsevat ruiskun tankkiin lisäkseen vain Dassoil-kiinnitteen.

Huomioi tämä hukkakauran torjunnassa

Hukkakauran torjunnassa näillä valmisteilla on tärkeää tehdä ruiskutus oikeaan aikaan. Hukkakaura pitää olla taimettunut, koska tehoa saadaan vain taimella oleviin yksilöihin. Lisäksi se ei saa päästä liian suureksi. Oikea torjunta-ajankohta onkin juuri viljan korrenkasvun alussa, jolloin myöhään itäneet hukkakaurat ovat taimettuneet ja aikaisin itäneet eivät ole vielä liian suuria. Tällöin esimerkiksi kevätvehnällä saadaan näillä pyroksulaamivalmisteilla yli 98% teho hukkakauraan.

Juolavehnän torjuntaan pitkäaikaista tehoa

Pyroksulaamin teho juolavehnään perustuu sen kasvun pysäyttämiseen. Kun torjunta tehdään Broadway, Broadway Star tai Rexade 440 valmisteella, paras torjunta-ajankohta on juolavehnän 2-4 lehtivaiheella. Ruiskutuksen jälkeen juolavehnän kasvu pysähtyy ja se jää kasvukauden ajaksi kasvuston pohjalle eikä siemeniä pääse muodostumaan. Sen lehdet eivät kuitenkaan kuole. Tämä on näiden valmisteiden iso etu, koska glyfosaatti vaatii vihreitä lehtiä imeytyäkseen kasviin ja kulkeutuakseen juolavehnän juuristoon.

Puinnin jälkeinen glyfosaattiruiskutus on tärkeä osa viljapellon puhdistusta juolavehnästä, sillä vain glyfosaatilla saadaan sen juuristo tapettua. Syksyinen glyfosaattiruiskutus toimii huonosti, jos juolavehnän lehdet tapetaan kasvukaudella toisenlaisella valmisteella tai sitä ei torjuta ollenkaan ja lehdet päätyvät puimurin silppuriin. Broadway, Broadway Star tai Rexade 440 valmisteiden jälkeen juolavehnän lehdet ovat syksyllä edelleen vihreät ja ne ovat jääneet puintikorkeuden alapuolelle, joten glyfosaatti toimii erinomaisesti.

Kun juolavehnä halutaan torjua tehokkaasti, ruiskutus kannattaa tehdä Broadway, Broadway Star tai Rexade 440 valmisteella ja täydentää teho syksyllä glyfosaatilla. Näiden toimenpiteiden yhdistelmällä juolavehnä saadaan torjuttua myös seuraavia vuosia varten.

Päivi Peltovuori, Aki Niemelä
Corteva Agriscience

corteva.fi

Lue aina käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

MAINOS: Corteva Agriscience
Lue lisää