MAINOS

Ohjaa kasvi korkeaan satoon

Mainos 02.02.2017
Viljakasvin tehtävä on tuottaa jyväsatoa

 

Kasvaessaan se aistii koko ajan, miten tuottaa niin paljon jyviä kuin se olosuhteiden ja lajikeominaisuuksien mukaan vain on mahdollista. Sadon määräytyminen alkaa jo kasvin 3-4–lehtivaiheessa, jolloin tähkän ja jyvänaiheiden ensimmäiset solut muodostuvat verson kasvupisteeseen.

Samaan aikaan muodostuvat myös sivuversojen aiheet, joilla kasvi varautuu täyttämään kasvutilansa mahdollisimman tehokkaasti. Kasvi seisoo juuriensa varassa ja pääosa niistä muodostuu pensomisen aikana. Tuottaakseen mahdollisimman suuren jyväsadon kasvi tasapainottaa eri osiensa kehityksen sen mukaan, miten sillä on saatavilla vettä, ravinteita ja auringon säteilyä. Lämpötila vaikuttaa kasvunopeuteen.

Aika orastumisesta pensomisen loppuun on kasvin myöhemmän kehityksen ja sadonmuodostuksen kannalta kriittistä aikaa. Mikäli kasvi silloin kärsii jostain tai kehittyy epätasaisesti, ei muodostuneita vaurioita tai kasvun vääristymiä saa enää myöhemmin millään viljelytoimenpiteellä korjattua. Suomessa pitkä päivä aiheuttaa sen, että viljakasvi luontaisesti ryntää kasvamaan pääversoa, jolloin juuret ja sivuversot jäävät hieman paitsioon. Lämpimissä oloissa vaikutus on voimakkaimmillaan.

Viljan alkukehitystä pitää ohjata niin, että se tuotettavan sadon kannalta tekee oikeita päätöksiä. Oraslannoitus Suomensalpietarilla kasvin 2-3-lehtivaiheessa varmistaa että oraalla on eväitä ja siten tahtotila muodostaa riittävästi jyvien ja sivuversojen aiheita. T0-vaiheessa (3-4-lehtivaiheessa) ruiskutettu Moddus Evo vaikuttaa kuin lyhyt päivä, eli se usuttaa kasvia kasvattamaan juuria ja sivuversoja. Hivenravinteiden saanti tässä vaiheessa on myös tärkeää ja se varmistetaan YaraVita-valmisteilla, esim. Mantrac Pro tai Solatrel.

Kylvölannoitus ja lisälannoitukset mitoitetaan satotason mukaan. Korrenkasvun aikaan kasvuston kehitystä ohjataan Modduksella niin, että versot kehittyvät samaan tahtiin ja että niistä tulee tukevia. Moddus vaikuttaa kasvissa n. kaksi viikkoa ruiskutuksen jälkeen ja suuntaa sen eri osien kasvua. Liian nopea kasvunsäädevaikutus on pahasta, koska se stressaa kasvia ja vaikutuksen mentyä ohi versot jatkavat kasvua omaan tahtiinsa. Modduksella ohjattu kasvusto tuleentuu tasaisesti ja pystyä kasvustoa on kiva puida.

Arto Markkula
Syngenta Nordics A/S

 

http://www.hankkija.fi/Maatalous_ja_metsa/kasvinsuojeluaineet/kasvunsaateet/moddus-evo/

MAINOS