Pärjäisikö tilasi vain Mela-turvan voimin? - - Maaseudun Tulevaisuus
MAINOS: Lähitapiola

Pärjäisikö tilasi vain Mela-turvan voimin?

Maatalousyrittäjä on usein tilan tärkein resurssi ja hyvin pitkälle itse vastuussa tilan toiminnasta. Mitä jos tilan tärkeimmälle käy jotain ja toiminnan jatkuminen on vaakalaudalla?

MYEL-VAKUUTUS on useimmille maatalousyrittäjille pakollinen ja määrittää vanhuuseläkkeen lisäksi sosiaaliturvan sairauden ja tapaturman yhteydessä. Sen varaan rakentuu siis koko elämän mittainen talouden turva. Vakuutus perustuu MYEL-työtuloon, johon maatalousyrittäjävoi itse vaikuttaa. Vuonna 2018 maatalousyrittäjien MYEL-työtulo oli keskimäärin 20 480 euroa (MELA), jolloin  myös talouden turva sairastumisen tai työkyvyttömyyden varalle voi jäädä pieneksi. Jos turvaa ei ole täydentänyt vapaaehtoisilla vakuutuksilla, voi maatalousyrittäjälle sattuva tapaturma tai työkyvyttömyys aiheuttaa haasteita tuotannon jatkuvuuden kannalta. MYEL-vakuutus ei huomioi yritystoimintaan liittyvien velkojen ja niistä muodostuvien velvoitteiden määrää. Usein ajatellaan, että maatalousomaisuus tuo turvaa riskien varalta. Omaisuus ei kuitenkaan ole likvidissä muodossa. Sen myyminen voi olla hankalaa ilman, että tuotannollinen toiminta kärsii. Siksi on tärkeää turvata talous siltä varalta, että jotain sattuu.

Lakisääteisen turvan vahvuus on siinä, että se on sisällöltään ja kattavuudeltaan kaikille sama. Toisaalta se ei myöskään mahdollista painotuksia elämäntilanteen tai varallisuuden mukaan eikä se huomioi taloudellista menetystä.

Tutustu maatilayrittäjän henkilöturvaan

Kevennä toimeentulon taakkaa, turvaa itsesi

Lakisääteinen turva luo perustan, jonka päälle on hyvä rakentaa oman tilanteen huomioiva, yksilöllinen ratkaisu. Tilan tärkein voimavara on yrittäjä itse, eikä maatalousyrittäjän henkilöturvaa kannata unohtaa. Valitettavan usein näin kuitenkin käy. Elämä voi yllättää ikävästi eikä sairastumista tai työkyvyttömyyttä voi ennustaa. Niihin voi kuitenkin varautua etukäteen ja näin turvata itsensä ja läheisensä sekä yrityksen jatkuvuus. On kyse sitten sairastumisesta, työkyvyttömyydestä tai kuolemasta, maatalousyrittäjä on omalta osaltaan vastuussa perheen toimeentulosta. Itsensä vakuuttamisen ytimessä on se, mitä toivoo ja haluaa tapahtuvan elämän eri tilanteissa. Yrittäjän tilanne voi olla paitsi henkisesti raskas, myös pitää sisällään taloudellisia vaikutuksia, joista selviäminen voi olla muuttuneessa arjessa haastavaa. Kun mukaan lisää vielä maatalousyrittäjän mahdollisesti suuret velat ja vastuut sekä riskinä yrityksen jatkuvuuden vaarantumisen, varautumisen tärkeys vielä korostuu. 

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Varainhoito Oy.

MAINOS: Lähitapiola
Lue lisää