MAINOS: Suomalaisen turvetuotannon tukijat

Turve luokitettava uusiutuvaksi luonnonvaraksi vuotuisen kasvun osalta

Kun turve luokitellaan uusiutuvaksi biologisin perustein, sillä on positiiviset vaikutukset kansantalouteen, vaihtotaseeseen, huoltovarmuuteen ja kilpailukykyyn. Jos turpeen keinotekoinen luokittelu uusiutumattomana, fossiilisena energiana säilyy, Suomen luottoluokitus on vaakalaudalla energiaomavaraisuutemme dramaattisen pienenemisen vuoksi.

Allekirjoita kansalaisaloite

Kohtalokkaat arpajaiset

Vuonna 2000 EU:n parlamentti hyväksyi Eija-Riitta Korholan esityksen turpeen uusiutuvuudesta. Esityksessä määriteltiin turve hitaasti uusiutuvaksi biomassaksi, jota voisi hyödyntää vuosittaisen kasvun verran. Tämä määritelmä kuitenkin hylättiin EU neuvostossa Suomen edustajien vaatimuksesta.

Vuonna 2002 Lipposen hallituksen suuressa valiokunnassa äänestettiin turpeen uusiutuvuuden ja uusiutumattomuuden puolesta. Äänet menivät tasan 12–12. Päätös ratkaistiin arvalla. Arpajaisten tuloksena Suomessa turve määriteltiin uusiutumattomaksi, fossiiliseksi raaka-aineeksi.

Uusiutumattoman energian leiman takia turpeelle on määrätty päästökauppamaksut ja energiaverot Suomessa.

Allekirjoita kansalaisaloite

Kallis arpalipuke

EU:n energiaverodirektiivin mukaan jäsenmaat saavat itse päättää turpeen verotuksesta ja tukemisesta.

Suomen ja Ruotsin ilmakehässä ei ole raja-aitaa, mutta Suomen puolella turve on fossiilista polttoainetta, kun Ruotsin puolella turve lasketaan uusiutuvaksi energiaksi. EU:hun kuuluvassa Ruotsissa päätös on tehty perustuen luonnontieteeseen. Suomessa turve luokiteltiin uusiutumattomaksi pitkää tikkua vetämällä.

Ruotsissa turvetta ei veroteta, mutta Suomessa turpeen verotus perustuu puhtaasti kansalliseen päätökseen.

Uusiutumattoman energian leiman takia turpeelle on määrätty päästökauppamaksut ja energiaverot Suomessa. Poliittisten päätöksen takia kotimainen turve on menettänyt kilpailukykynsä.

Kaukolämmöntuottajille on halvempaa lämmittää Venäjältä tuotavalla hakkeella tai muista maista tuodulla turpeella tai kolmen kilometrin syvyydestä nostetulla uusiutumattomalla
kivihiilellä.

70 % Suomen kokonaisenergiasta on tuotua

Suomen huoltovarmuus on jo nyt vaakalaudalla, kun yli puolet tarvittavasta kokonaisenergiasta tuodaan ulkomailta. Huoltovarmuus ei ole pelkästään taloudellinen kysymys, vaan se antaa neuvotteluvaltteja kansainvälisillä neuvotteluareenoilla ja turvaa puolueettoman itsenäisyytemme.

Allekirjoita kansalaisaloite

Suomen tulevaisuus on pelastettava

Kun arpajaisten tulos muutetaan vastaamaan biologista totuutta, ja turve luokitellaan uusiutuvaksi tai hitaasti uusiutuvaksi, Suomi säästää päästökaupassa merkittävän summan. Uusiutuvaksi luokitellun turpeen käytöstä ei tarvitse maksaa satojen miljoonien päästökauppamaksuja vuosittain. Näillä säästyneillä euroilla saataisiin katkaistua Suomen velkakierre ja turvattua elinvoimainen, itsenäinen yhteiskunta.

Keinotekoisesti korkeiden energiakustannusten maksajina ovat tavalliset kansalaiset, kunnat ja kaupungit – siis me kaikki. Jokainen.

Kyse on kansantaloudesta – ei vain ainoastaan yhden ammattikunnan, turveyrittäjien alasajosta.

Allekirjoita kansalaisaloite

MAINOS: Suomalaisen turvetuotannon tukijat
Lue lisää