Vähemmän on joskus enemmän - - Maaseudun Tulevaisuus
MAINOS: Nisula Forest

Vähemmän on joskus enemmän

Harvennusrästit ja kuitupuun hyvä menekki ovat nostaneet keskusteluihin harvennuksien kesäaikaisen korjuun lisäämisen. Kuinka kuitupuuta saataisiin tasaisemmin metsästä ulos jokaisena vuodenaikana? Miksi suurin osa metsänomistajista pitää tiukasti kiinni harvennuksien talvikorjuusta?

Vastaus lienee osittain aika selvä. Riski kesäaikaisen harvennuksen korjuuvaurioihin on talviaikaista hakkuuta huomattavasti suurempi. Pelkkä ajouran tehokas havutus ja entistä kantavammat ja leveämmät telat eivät riitä kaikille metsänomistajille vastaukseksi. Aika moni vierastaa 4.5 metrin ajouria, 25 tonnin painosia ”yleiskoneita” ja ylijäreitä hakkuupäitä ykkös- ja kakkosharvennuksilla. Vaihtoehtoja markkinoilla on oltava enemmän. Etenkin kuusikon ja turvemaiden harvennuksissa metsänomistajat kaipaavat ratkaisuja, jotka ovat metsän edun mukaisia.

Saataisiinko metsänomistajien suhtautumista kesäharvennuksiin parannettua sillä, että harvennukset korjattaisiin harvennuskoneilla eikä ylijäreillä ”yleiskoneilla”? Voi olla.

Vähemmän saattaa olla joskus enemmän

Nisula haluaa tarjota erilaisia ratkaisuja harvennuksille, jotka kannustaisivat metsänomistajia kesäaikaisiin harvennushakkuisiin ja toisivat koneen omistajille mahdollisuuksia tarjota palveluita laajemmin eri tyyppisille metsille ja metsänomistajille.

Marraskuun 26. Jämsän Hallissa työnäytöksessä esiteltävä N-sarjan harvennushakkuukone on suunniteltu ympärivuotiseksi harvennushakkuukoneeksi, jonka kokonaispaino on noin 14-16.5 tonnia ketju ja telavarustuksesta riippuen. Kun tähän alustakoneeseen yhdistetään pitkä liikeratakuormain ja harvennuksille suunniteltu hakkuupää, on lopputulos mitä parhain.

Uusi N-sarjan hakkuukone on harvennushakkuukone, ei ”yleiskone”. Tällaisen harvennushakkuukoneen perään markkinoilta löytyy onneksi harvennusajokoneita, jolloin kokonaisuus kannolta tienvarteen toimii. Kysymys kun kaikille osapuolille on viivan alle jäävästä rahasta eikä liikevaihdosta. Kymmenestä eurosta yksi olisi hyvä jäädä viivan alle. Joskus kannattaa investoida vähempään, kevyempään ja pienempään, jotta saa enemmän – viivan alle.

https://www.nisulaforest.com/

 

MAINOS: Nisula Forest
Lue lisää