MAINOS: Ramboll

Näin saat puurakentamisesta resurssiviisasta. Ethän hukkaa kuntasi rahoja?

Rakennusalalle on kuin varkain saapunut käsite resurssiviisaus. Onko kyseessä vain muotisana vai voiko resurssiviisaudella saavuttaa rahallista säästöä? Puurakentamisen kustannustehokkuus kasvaa, kun puun tuottamia hyötyjä hankkeelle vertaillaan aidosti muihin rakennusmateriaaleihin. Resursseja säästetään vähentämällä hukkaa eri työvaiheissa ja pitämällä jätteen määrä pienenä. Tehdäänkö yhdessä kuntasi hankkeesta resurssiälykästä?
Kuva: Martin Schubert
Puurakentamisen kustannustehokkuus kasvaa vertailemalla materiaalien hyötyjä hankkeelle ja pitämällä hukka sekä jäte vähäisenä.

Puhtaasti puusta vai sittenkin hybridiä

Puun, kuten muiden rakennusmateriaalien, kestävän kehityksen tavoitteina ovat pienemmät hiilidioksidipäästöt. Mutta resurssiviisaus ei synny pelkästään CO2-päästöjä tutkimalla. Jokaisen rakennusmateriaalin on osoitettava hyötynsä hankkeelle käytettävyyden, kustannusten, rakenteellisen kestävyyden ja hankkeen käyttötarkoituksen näkökulmista. Usein tuloksiin päästään käyttämällä puuta, terästä ja betonia rinnakkain. Hybridirakentamalla.

Teknisestä näkökulmasta rakennusmateriaalit kannattaa valita jopa ennakkoluulottomasti käyttöön siellä, missä kunkin materiaalin parhaat ominaisuudet ovat hyödynnettävissä. Kaiken voisi tehdä puusta, mutta tämä ei välttämättä ole resurssiviisasta.

Kustannushyötyjä saavutettavissa

Ympäristöllisen kestävyyden lisäksi puuhankkeen on saavutettava taloudellinen kestävyys rakennusaikana ja rakennuksen koko elinkaarella. Kustannushyötyjä saavutetaan puuhankkeen lyhyemmällä työmaavaiheella ja täten pienemmällä tekijämäärällä työmaalla. Lisäetuja tuo puun helpompi siirrettävyys esimerkiksi ahtaisiin kohteisiin.

Kustannuksiltaan puurakentamista tulee pystyä vertaamaan muihin materiaaleihin, tässä kokonaisuudessa myös vihreän rahoituksen tuomat mahdollisuudet huomioiden. Vain siten saadaan aitoa resurssiviisautta ja myös puun kilpailukykyä hinnan osalta voidaan parantaa.

Muuntojoustavuus lisää puun hyötyjä

Julkisissa kohteissa puu on osoittanut etunsa muuntojoustavuuden johdosta. Puurakenteinen koulu-, päiväkoti tai kunnan palvelutalo on muunneltavissa, kun tämä tavoite on otettu huomioon rakenteiden suunnitteluvaiheessa. Näin vaikka koulun huonejakoa voidaan joustavasti muuttaa siirtämällä tai poistamalla kevyitä väliseiniä, jos halutaan käyttöön avoimemmat opetustilat.

Puu on arvopohjainen valinta

Puu valitseminen päärakennusmateriaaliksi on hankkeen toteuttajille ja rakennuksen käyttäjille arvopohjainen päätös. Keskikokoiseen puukerrostaloon tarvittava puuaines kasvaa metsissämme alle puolessa minuutissa. Puu mahdollistaa myös erottuvan ja arkkitehtoonisesti näyttävän ilmeen.

Resurssiviisautta on, että puukohde suunnitellaan asiantuntevasti, rakennetaan tuhlaamatta materiaaleja ja varmistetaan, että hukka eri työvaiheissa on vähäistä. Näihin resurssiviisauden sisältämiin tavoitteisiin päästään, kun hanketiimissä on osaamista suunnittelun kaikilla osa-alueilla ja rakennuttajan kanssa yhteinen tahtotila korkeatasoisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Tapio Aho
Seniorikonsultti
Ramboll Finland

Tutustu Rambollin puurakentamisen palveluihin                   

MAINOS: Ramboll
Lue lisää