MAINOS: WikliNet ja Suonentieto

Budjetti on ikkuna tilasi tulevaisuuteen

Maatilan tulovirrat vaihtelevat ja ylimääräiset menoerät saattavat yllättää kenet tahansa. Haastateltavamme, WikliSoft Oy:n erityisosaaja Mikko Yli-Kuivila tähdentääkin, että muutoksiin tulisi kyetä reagoimaan nopeasti. Muuten ongelmat kasaantuvat ja niiden hallinta käy entistä vaikeammaksi.
Outi ja Tomi Kyöstilä hyödyntävät WikliNettiä tilan kassavirtojen tarkastelussa

Suurin osa tiloista selviävät vuosittaisista velvoitteistaan, kuten myös investoinneista vähintään kohtuullisesti. Näille tiloille on ominaista se, että ne tarkkailevat tuotannon sekä talouden tunnuslukuja aktiivisesti ja heillä on hyvä käsitys siitä, mihin suuntaan tila on menossa. Mittareiden tuleekin olla selkeitä, että niiden perusteella voidaan tehdä oikeita ja oikea-aikaisia päätöksiä.

Turhan monen tilan tuotannon ja talouden ennakointi on edelleen lapsen kengissä ja tällöin tilan päivittäiset rutiinit pyörivät rahan riittävyyden sekä saatavuuden ympärillä. Ongelmista huolimatta näidenkin tilojen tulisi panostaa talouden hallinnan työkaluihin. Ensisijaisesti kyse on oman talouden hallinnasta, mutta selvää on, että myös rahoittajat ovat kiinnostuneita tilan talouden kehittymisestä.

Perusajatuksena tulee olla riittävän tarkka tuotannon sekä talouden yhteensovittaminen, josta kukin taho saa riittävästi informaatiota talouden suunnitteluun sekä seurantaan. Olennaisimmat tekijät ovat kannattavuus sekä kuluvan tilikauden kassanhallinta. Maksuvalmiustarkastelu puolestaan ulotetaan vähintään 1-3 vuoden ajalle. Talouden seurannan tärkeimpiä tulosteita ovat tilan kuluvan sekä kahden edellisen vuoden vertailut, sekä kannattavuuden että maksuvalmiuden kannalta. Yli-Kuivila korostaakin, että tilan neuvotteluasemat pankin kanssa kohenevat merkittävästi, jos tila itse on riittävän tietoinen taloudellisesta tilanteestaan. 

Myös muut tilan yhteistyökumppanit voivat edellyttää tiloilta taloustietoja tai niiden seurantaa, jolloin niillä saattaa olla merkittävä vaikutus yrityksen tulevaisuuteen. Maatiloilla talouden seurantaohjelmien hyödyntäminen on vielä suurelta osin alkutekijöissään. Suunta toki muuttuu, niin tilakokojen kasvaessa kuin yhteistyön kehittyessä eri toimijoiden välillä, Yli-Kuivila toteaa. 

Minkälaisiin tarpeisiin näitä työkaluja kehitetään ja miten tietoja voidaan hyödyntää?

Tässä muutama Mikon vinkki, miten voit tehostaa taloudenhallintaa omalla tilallasi: 

* Hyvä taloushallinnonohjelmisto on pieni sijoitus, jolla pystytään hyödyntämään monipuolisesti taloustietoja, niin toiminnan kehittämisen kuin investointien näkökulmasta. Tähän suosittelen Maatalousneuvosta ja WikliNettiä. Tiedot liikkuvat kirjanpidosta näppärästi suoraan WikliNettiin, josta pääset testaamaan, miten erilaiset yllättävät tapahtumat vaikuttavat maatilasi kassaan loppuvuonna.

* Kuukausittainen kirjaaminen (ja alv-ilmoittaminen) mahdollistaa tarkemman kulujen seurannan ja tuloksen ennakoinnin sekä tuo tilalle tasaisemman rytmin taloudenpitoon. Kuukausittaisen seurannan ansiosta tila pystyy reagoimaan nopeammin tilan talouden muutoksiin.

Budjetti on tilalle arvokas työkalu, kun se tehdään oikein. Budjetin voi tehdä itsekin, mutta useimmiten tähän tarvitaan asiantuntijan apua. Tuolloin myös tilitoimiston ja tilan avoin yhteistyö mahdollistaa maksuvalmiuden ja kannattavuuden nostamisen uudelle tasolle. 

Yhteistyössä www.suonentieto.fi ja www.wiklisoft.fi 

MAINOS: WikliNet ja Suonentieto
Lue lisää