MAINOS: Syngenta Nordics A/S

Hukkakauran torjunnassa jokainen prosentti on tärkeä

Hukkakauran torjunta ja siitä eroon pääseminen vaatii vähintään 97 % torjuntatehoa. Joskus jopa 99 % ei riitä, vaan hukkakauraongelma peltolohkolla jatkuu vuodesta toiseen. Tie kohti hukkakaurasta vapaata peltoa vaatii parhaat kasvinsuojeluaineet, oikean ajoituksen ja sopivan ruiskutustekniikan.

Hukkakauran torjunta on tarkkaa työtä ja vaatii onnistuakseen kemiallisen torjunnan, jossa jokainen prosenttiyksikkö tehokkuudessa tulee hyödynnettyä. Torjunnan pitää onnistua useana vuonna peräkkäin, tai muuten edessä voi olla jälleen runsas hukkakaura populaatio ja paluu lähtöruutuun. Pelkästään kitkemällä hukkakauraongelma ei poistu.

Hukkakauran torjunnan haasteet

Erityisen haasteen hukkakauran torjunnassa aiheuttavat kasvukaudet, jolloin hukkakaurayksilöt orastuvat eriaikaisesti. Tällöin ruiskutuksen kanssa pitää odottaa, jotta viimeisetkin hukkakaurat ovat ehtineet pintaan - mutta vastaavasti jotta ensimmäisinä itäneet eivät ehdi kehittyä liian suuriksi. Röyhylle ehtineet hukkakaurayksilöt tuottavat itämiskykyisiä siemeniä. Hukkakauran torjunta-aineelta vaaditaan siis joustavuutta ajoituksen suhteen ja pitkää käyttöaikaa, sekä tehoa myös suuriksi ehtineitä hukkakaurayksilöitä vastaan.

Toisen vaikeuden hukkakauratorjunnan onnistumiselle luovat mahdollisesti haastavat olosuhteet. Hukkakauran torjuntaan käytetyn valmisteen tulee tehota myös huonommissa olosuhteissa. Aine pitää saada myös oikeaan paikkaan. Ruiskutustekniikan tulee olla sellainen, että ruiskute tavoittaa myös pienet myöhään orastuneet hukkakaurayksilöt.

Koska jokainen prosentti tehossa on tärkeä, kannattaa hukkakauran torjuntaan käyttää Syngentan pinoksadeenia sisältäviä tuotteita. Pinoksadeeni liikkuu kasvissa ja vaikuttaa hukkakauraan sen kasvupisteen kautta. Kun kasvupiste tuhoutuu, tuhoutuvat kaikki siitä lähtevät versot vaikkei ainetta olisi niihin täysin osunutkaan. Esim. 95 %:n teho hukkakauraa vastaan voi näyttää pellon laidalta katsottuna hyvältä, sillä henkiin jääneet 5 % ovat yleensä kasvuston alaosaan kitukasvuisiksi jääneitä yksilöitä. Ne tuottavat kuitenkin itämiskykyisiä siemeniä.

Aineet joilla onnistut:

Axial ja Swipe – Hukkakauran loppu

Axial 50 EC ja sen ns. kakkosbrändi Swipe ovat erikoisaineet hukkakauran torjuntaan vehnästä, ohrasta, rukiista ja ruisvehnästä. Ne torjuvat hukkakauran varmasti, myös ns. hankalammissa olosuhteissa ja niiden käyttö on mahdollista hukkakauran lippulehtiasteelle asti. Lisäksi ne tehoavat eräisiin muihin heinämäisiin rikkakasveihin kuten luohoon ja raiheinään. Tarpeen vaatiessa Axial ja Swipe voidaan yhdistää tankkiseokseen mm. kasvitautien, tuholaisten ja joidenkin rikkakasvien torjunta-aineiden sekä kasvunsääteiden kanssa. Fenoksihappo-valmisteiden kanssa tankkiseoksia ei suositella, koska teho hukkakauraa vastaan saattaa heikentyä.

Axial 50 EC - Rikkakasvien torjunta-aine
Swipe - Rikkakasvien torjunta-aine

Avoxa – Hukkakauran ja juolavehnän tehotorjuntaan

Avoxa on uusi tuttavuus, joka tuli käyttöön vuonna 2020. Avoxa sisältää pinoksadeenia ja pyroksulaamia ja se tehoaa laajaan kirjoon eri heinämäisiä rikkakasveja, juolavehnä mukaan lukien. Avoxa tehoaa myös suurimpaan osaan Suomessa esiintyvistä leveälehtisistä rikkakasveista. Helppokäyttöinen Avoxa sopii käytettäväksi syys- ja kevätvehnällä, rukiilla sekä ruisvehnällä.

Avoxan tehoa leveälehtisiä rikkakasveja vastaan voi laajentaa tekemällä tankkiseos jonkin gramma-aineen kanssa. Tauti- ja tuholaisaineiden lisäksi Avoxa voidaan yhdistää myös MCPA:n kanssa, jolloin saadaan lisätehoa ohdaketta ja valvattia vastaan. MCPA:n käyttömäärä seoksessa on 0,5 l/ha ja seosta voi käyttää ns. normaaleissa kasvuoloissa. Mikäli pellolla on gramma-aineita kestävää pihatähtimöä, tulee sen torjumiseksi käyttää tankkiseoksessa fluroksipyyri-valmistetta, kuten Tomahawk.

Avoxa

Lue aina käyttöohjeet ja noudata niitä.

Antti Jaakkola
Syngenta Nordics A/S
www.syngenta.fi

MAINOS: Syngenta Nordics A/S
Lue lisää