MAINOS: UPM Metsä

Vältä tuhansien eurojen menetykset – lannoita metsää

Lannoitus lisää metsän terveyttä ja puiden kasvua. Lannoituksella voi saada jopa 15 prosentin tuoton siihen käytetylle pääomalle.
Miten lannoite parantaa puiden kasvua ja terveyttä? Vertailukuvassa näkyy lannoitetussa metsässä kasvanut mänty (vas) ja lannoittamattomassa metsässä kasvanut mänty (oik).

Yhdellä metsälannoituksella voi saada hoidettuun metsään lisäkasvua noin 15-20 kuutiometriä hehtaarille. Se tarkoittaa lähes rekan nuppikuormallisen verran enemmän puuta jokaista hehtaaria kohti.

Suurempi puusato, ja etenkin kasvanut tukkimäärä, antaa metsänomistajalle hyvän lisätilin.

 • Tukkipuun määrä lisääntyy ja metsä voi paremmin. Olemme huomanneet tämän ihan käytännössä, kun olemme lannoittaneet metsiämme, kertoo UPM Metsän metsänhoitopäällikkö Jyri Schildt.

Kolme syytä lannoittaa metsää:
1. Puuston kasvu nopeutuu
2. Tukkipuun osuus kasvaa
3. Metsän terveys paranee

Lannoituksella maaperään lisätään ravinteita, jotka parantavat puuston kasvua ja korjaavat metsän terveystilaa. Puusto saa lisävoimaa pituuskasvuun, ja se myös järeytyy, mikä lisää arvokkaan ja laadukkaamman tukkipuun saantoa. Kasvun nopeutuminen lyhentää kiertoaikaa ja harvennusväliä.

Metsän lannoitus on erittäin tuottava investointi, jonka kulut voi vähentää metsätalouden verotuksessa.

 • Metsän lannoituksessa sijoitetun pääoman tuotto on jopa 15 prosenttia. Se tarkoittaa, että yksi euro muuttuu kolmeksi euroksi kahdeksan vuoden päästä, Schildt havainnollistaa.

Lisäpotkua metsän kasvuun

Kivennäismaiden kasvatuslannoituksissa mänty- ja kuusimetsiin levitetään typpeä. Mukana on myös muita puiden kasvuun ja terveyteen vaikuttavia ravinteita.

Nuorissa puustoissa lannoitus nopeuttaa kuitupuun järeytymistä tukeiksi.  Varttuneessa metsässä arvokkaan tukkipuun osuus kasvaa, mikä lisää merkittävästi hakkuutuloja metsänomistajan tilipussiin.  

 • Kivennäismaiden lannoituksia voidaan tehdä ensiharvennuksen jälkeen aina päätehakkuuseen asti. Lannoitusvaikutus kestää männikössä kuusi vuotta ja kuusikossa kahdeksan vuotta, tällöin 90 prosenttia lisätypestä on käytetty. Uusintalannoituksilla varmistetaan paras hyöty, kertoo metsälannoitteiden myyntipäällikkö Samuli Kallio Yaralta.

Jopa 80 kuutiota lisäkasvua

Lannoitus myös parantaa metsän terveyttä. Ravinteiden epätasapaino näkyy selkeinä ulkoisina merkkeinä puiden latvuksessa, vuosikasvaimissa ja neulasissa. Havaittu häiriö kannattaa korjata mahdollisimman pikaisesti.

Terveyslannoitukselle on usein tarvetta esimerkiksi turvemailla. Niillä puuston kasvua rajoittaa esimerkiksi kaliumin, fosforin tai boorin puute.

 • Hitaasti liukeneva metsätuhkalannoite sopii erinomaisesti etenkin suometsien terveyslannoitukseen. Tuhkalannoitus korjaa ravinnepuutokset ja samalla tuhkan luontaisesti sisältämä kalkki kiihdyttää maaperän mikrobitoimintaa, jolloin turvemaan sisältämä typpi vapautuu entistä paremmin puuston käyttöön. Tuloksena on, että lannoitus lisää puiden kasvua jopa 80 kuutiometriä 15-25 vuoden aikana. Samalla se parantaa puun laatua, kertoo metsälannoitteiden palvelupäällikkö Heikki Suvanto Ecolanilta. 

Ravinnehäiriöstä tuhansien eurojen menetykset

Viljavien maiden kuusikoissa puita kurittaa usein boorin puutos. Ravinnetila voidaan korjata joko tuhkapohjaisella tai nestemäisellä boorilannoitteella. Nestemäinen boori voidaan levittää nuoreen taimikkoon esimerkiksi konekitkennän yhteydessä.  

 • Vanhoilla kaskimailla, laitumilla tai pelloilla boorilannoitus kannattaa tehdä jo uuden metsän perustamisen yhteydessä. Hoitamattomana ravinnehäiriöstä voi koitua tuhansien eurojen menetykset joka hehtaarilla, Kallio sanoo.

Metsän lannoitukset tehdään helikopterilla tai metsätraktorilla.

 • UPM lannoittaa omia metsiään joka vuosi. Lannoitamme samalla myös yksityismetsiä. Se tarjoaa metsänomistajille helpon ja edullisen tavan lisätä metsän tuottoa ja huolehtia metsän terveydestä. Kannattaa ottaa yhteyttä metsäasiakasvastaavaamme, hän auttaa  lannoitusasioissa mielellään, Jyri Schildt vinkkaa.

Lannoitus sopii sinulle

 • Jos haluat parempaa tuottoa sijoituksellesi.

 • Tavoittelet terveeseen ja harvennettuun metsääsi lisäkasvua.

 • Metsäsi ei voi hyvin ravinnepuutosten takia.

 

FAKTA: Metsälannoitus ja sen hyödyt

 • Tehdään ilmasta käsin helikopterilla tai maastossa metsätraktorilla.

 • Lannoitetussa metsässä tukkipuun määrä lisääntyy.

 • Mahdollistaa jopa 15 prosentin tuoton sijoitetulle pääomalle. Yksi euro tuottaa kolme euroa takaisin kahdeksan vuoden päästä.

 • Tuhkalannoitus lisää metsän kasvua jopa 80 kuutiometriä 15-25 vuoden aikana turvemailla.

 • Lannoituksessa käytetään ravinteita, jotka sitoutuvat nopeasti maaperään ja puustoon. Ne eivät huuhtoudu vesistöihin.

 • UPM tarjoaa UPM Metsänlannoitus -palvelua. Yhteishankkeet ovat metsänomistajalle edullinen keino huolehtia metsän lannoituksesta ja lisätä metsän tuottoa. Sopimalla lannoituksesta nyt, saat hyödyn jo tulevalle kasvukaudelle.

UPM Metsä

 

 

MAINOS: UPM Metsä