MAINOS: Vattenfall

Millä keinoilla maatalous voi sopeutua ilmastonmuutokseen?

Maatalous ja maankäytön muutokset aiheuttavat jopa yli 20 % globaaleista ilmastopäästöistä. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen sekä sen tuomat muutokset vaativat maataloudelta sopeutumista.

Ilmastonmuutos aiheuttaa kahdenlaisia vaikutuksia Suomen maatalouteen: toisaalta ilmaston lämpeneminen pidentää satokautta, mutta toisaalta äärisäät voivat aiheuttaa vahinkoa tuotannolle tai sadolle ja saattavat mahdollistaa kasvi- ja eläintautien sekä tuholaisten leviämisen.

Muutokset vaikuttavat elinympäristöömme niin nopeasti, etteivät lajit – edes ihminen – ehdi sopeutua niihin. Siksi on tärkeää pysäyttää ilmastonmuutos.

McKinsey raportoi 2020, että yli neljännes maailman kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin maa- ja metsätaloudesta sekä maankäytön muutoksista. Maatalouden haasteet ovat mutkikkaita: ilmastotavoitteiden lisäksi pitää muistaa luonnon monimuotoisuus, ruokahuollon tarpeet sekä maanviljelijöiden elanto ja yhteisöt. Tuotannon tehostaminen on ensimmäinen askel CO2-päästövähennyksissä.

Viljasatojen paraneminen edellyttää viljalajikkeiden jalostamista

Hiilidioksidipitoisuuden kasvu ilmassa tehostaa kasvin vedenkäyttöä ja parantaa yhteyttämistä eli sillä on myös positiivinen vaikutus. Jotta viljasadot paranisivat, viljalajikkeita joudutaan jalostamaan tuleviin ilmasto-oloihin sopiviksi.

Lämpeneminen kasvattaa satojen kokoa, mutta toisaalta pidentynyt kasvukausi tuo haasteita sateiden oikealle ajoitukselle ja syksyllä kylvettävillä kasveilla täytyy olla hyvä roudansietokyky. Nyt Suomessa viljellään lyhyeen kasvukauteen ja alhaiseen lämpöön sopeutuneita kasveja.

Vuoroviljely, syyskylvöt ja vedenkäytön tehostaminen ovat mahdollisia sopeutumisen tapoja. Sopeutuminen vaatii myös epävarmuuden sietoa kasvatettavia kasveja tai lajikkeita valitessa. Monimuotoisuus lisää viljelyvarmuutta ja vähentää ympäristövaikutuksia.

Elintarvikeala on murroksessa. Kotimaiset kasviperäiset tuotteet, kuten nyhtökaura ja härkäpapu, herättävät kuluttajissa kiinnostusta. Uudet innovaatiot, kuten ruuan tuotanto ilman multaa, ovat ratkaisuja ruokatuotantoon, ja samalla osa sopeutumista.

Metsät ovat keskeisessä roolissa ilmakehän hiilidioksidin vähentämisessä

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on sekä vähennettävä päästöjä että poistettava hiilidioksidia ilmakehästä. Hiilidioksidia syntyy, kun hiiltä sisältävä aine palaa tai se hajoaa. Sitä syntyy myös hengittäessä.

Hiilinielut sitovat ilman hiilidioksidia ja ovat keskeisessä roolissa ilmakehän hiilidioksidin vähentämisessä.

Ihminen voi vaikuttaa luonnon hiilinielujen kokoon ja säilymiseen istuttamalla metsiä ja suosimalla puurakentamista. Viljelyssä olennaista on luonnon monimuotoisuuden palauttaminen, maanmuokkauksen vähentäminen, vuoroviljely sekä siirtyminen väkilannoitteista typensitojakasvien, lannan ja kompostin hyödyntämiseen.

Maa- ja metsätalouden työkoneiden sähköistyminen on vasta alussa

Työkoneiden sähköistyminen on vasta matkansa alussa, mutta päästöjen vähentämistarve nopeuttaa työkoneiden sähköisten voimalinjojen (hybridivoimalinjat tai suurtehoakut) kehitystä sekä maatalouden siirtymistä biopolttoaineisiin.

Sähköistyminen on pidemmällä pienitehoisissa ja -kokoisissa työkoneissa. Suurikokoisten työkoneiden sähköistäminen on haastavaa latausinfran puutteessa ja akkutehon riittämättömyyden takia.

Työkoneiden vaihtoehtoiset käyttövoimat ovat vasta joko saapumassa markkinoille tai kehitysvaiheessa. Työkoneen tyypillinen toimintaympäristö vaikuttaa kehitykseen. Sisätiloissa tai rajatulla ulkoalueilla operoitavat työkoneet on helppo sähköistää, sillä tiheä latausmahdollisuus sallii pienemmän akun käytön. Metsätyökoneita taas käytetään tyypillisesti maastossa päiviä erillisen dieselsäiliön voimin. Tätä on vaikeampi korvata sähköllä.

Vattenfall ostaa ylijäämäsähkösi

Sähkön omatuotantoon voi ryhtyä perustamalla vaikkapa pientuulivoimalan tai aurinkovoimalan oman kiinteistön alueelle. Lisäksi omaa sähköä voi tuottaa pienellä biopolttolaitoksella.

Joskus kaikki tuotettu sähkö ei menekään omaan käyttöön. Omatuotannossa sähkön mikrotuottaja myy ylijäämänsä sähköyhtiölle. Jos tila myy ylijäämäsähkön Vattenfallille Omatuotanto-sopimuksella, tarvitaan lisäksi voimassa oleva sähkönmyyntisopimus Vattenfallin kanssa, millä ostetaan sähköä silloin kun oma tuotanto ei riitä kattamaan kulutusta. Omatuotanto auttaa sähkölaskun pienentämisessä.

Me Vattenfallilla olemme päättäneet mahdollistaa fossiilivapaan elämän yhden sukupolven aikana, siksi tarjoamme fossiilivapaita sähkösopimuksia kaikille maatalousalan asiakkaille.

Lue lisää ilmastoälykkäistä innovaatioista, joissa Vattenfall on mukana.

Lähteet:
Ilmasto.opas.fi
Luke.fi
Syke.fi

MAINOS: Vattenfall
Lue lisää