MAINOS

Ravitse metsäsi tuottoa

Mainos 17.02.2017
Metsä tuottaa parhaiten kun sitä hoidetaan. Hoidetusta metsästä tuoton realisoiminen on helpompaa ja tuotto korkeampi kuin hoitamattomasta. Kaikki metsänomistajat eivät kuitenkaan lannoita metsiänsä – he eivät vain tiedä häviävänsä silkkaa rahaa.
Metsänlannoitus

 

Miten kasvatuslannoituksella voidaan lisätä tuottoa?

Paras tuotto lannoituksesta saavutetaan 40–70 vuotiaissa havumetsissä, jotka ovat harvennettuja, hyvälaatuisia kangasmetsiä. Puustolla tulee olla tilaa kasvaa, ja pituuskasvua pitää vielä olla – silloin lisätyppi antaa parhaan kasvuvasteen. Lannoitus kannattaa heti ensiharvennuksen jälkeen ja aina päätehakkuuseen saakka. Lannoituksen vaikutusaika on männiköllä n. 6 vuotta ja kuusikolla n. 8 vuotta. Tuottoa ei siis tarvitse odotella kauaa.

Kuusikoissa parhaan tuoton saa YaraMila Metsän NP –lannoitteella. Siinä on typen lisäksi booria ja reheville maille tärkeää fosforia. YaraBela Metsäsalpietari on tarkoitettu pääsääntöisesti männiköihin, missä typen, kaliumin ja boorin yhdistelmällä saadaan erittäin hyvät kasvunlisät.

Kuitupuusta tukkipuuta

Puuston lisäkasvu kasvatuslannoituksessa on tyypillisesti 15–20 m3 ja se lisää pääsääntöisesti tukin määrää. Tämä tarkoittaa kaikkineen 15–20 % vuotuista tuottoa metsänlannoitukselle. Rahana tämä tarkoittaa metsänomistajalle n. 1 000 euroa lisää tuloja. Metsästä saatava tuotto tulee yleensäkin pääasiassa tukkipuusta, ja sen määrää maksimoidaan lannoituksella. Yhdistetty typpi- ja boorilannoitus antaa siis huipputuoton metsästäsi!

Verotuksen suunnittelua

Metsänlannoitus on myös oiva verosuunnittelun väline. Lannoituksen kulut voi vähentää saman vuoden metsätalouden verotuksessa. Lannoitus siis kannattaa, vaikka puukaupan tuloja ei tarvitsisikaan. Metsätilojen sukupolvenvaihdoksissakin sillä voidaan tehdä merkittävää tulonsiirtoa seuraavalle sukupolvelle. Näin tehden nuorelle polvelle annetaan paremmat mahdollisuudet metsätalouden harjoittamiseen. Tämä kannattaa ottaa huomioon, jos suunnittelee sukupolvenvaihdosta.

Metsän kiertoaika

Metsäomaisuus on vaihtanut omistajaa isoilla pinta-aloilla. Metsään sijoittavat nykyään rahastot ja myös todella iso joukko yksityisiä. Tämä tekee sen, että metsän tuotosta ja kiertoajasta on alettu puhua taas enemmän. Kiertoaikaan voidaan vaikuttaa lannoittamalla, sillä lisäämällä puuston kasvua voidaan metsän tuotto korjata aikaisimmin.

Lannoitteen levityksen mahdollisuudet

Metsänlannoituksen voidaan toteuttaa metsäkoneella maasta käsin tai helikopterilla ilmasta. Levitykset hoituvat ammattimaisesti, kun lannoitteena on laatutakuun piirissä oleva lannoite

Lue lisää metsänlannoituksesta: www.yara.fi/metsa

Samuli Kallio, metsälannoitteiden myyntipäällikkö Yara Suomi Oy
samuli.kallio@yara.com

Katso tästä video kuinka helppoa metsänlannoitus on maalevityksenä

 

 


MAINOS