Metsä

Euroopan sahajärjestö: Sahatavaralla myönteiset näkymät

Metsä 11.10.2017

Euroopan markkinat elpyvät ja viennin kehitys Euroopan ulkopuolelle on lupaavaa. Suomalaiset sahat murehtivat jäävänsä paitsi korkeasuhdanteesta.


Pentti Vänskä
Sahatavaran kasvava kysyntä on näkynyt myös Suomessa. Vuonna 2016 sahatavaran viennin arvo nousi 1,6 miljardiin euroon ja kuluvana vuonna kasvu jatkuu.

Euroopan sahateollisuuden järjestö (EOS) näkee sahatavaramarkkinoiden kehittyvän myönteisesti. Maailmanlaajuisesti järjestö kuvaa näkymää jopa melko ruusuiseksi.

"Euroopan markkinat elpyvät, rakentamisen luottamusindikaattori vahvistuu ja sahatavaran tuotantoindeksi on korkeimmillaan vuoden 2010 jälkeen", todetaan EOS:n tiedotteessa.

Kansainvälinen havusahatavarakonferenssi järjestettiin viime viikolla Hampurissa. Konferenssiin osallistui 150 alan asiantuntijaa eri puolilta maailmaa. EOS kuului tapahtuman järjestäjiin.

EOS pitää viennin kehitystä Euroopan ulkopuolelle lupaavana, vaikka Euroopan asema perinteisenä sahatavaramarkkinana säilyy vahvana.

Erityisesti vienti Kiinaan kasvaa ja Japani pysyy tärkeänä kohteena monille eurooppalaisille sahoille.

Myös markkinanäkymät Yhdysvalloissa ovat positiiviset rakennusaloitusten määrän ylittäessä viime vuosien tason. Siksi maailmanlaajuinen kuva on melko ruusuinen, tiedotteessa todetaan.

Positiivisia näkymiä varjostaa EOS:n mukaan Iso-Britannian talouskasvun epävarmuus Brexitin jälkeen ja raaka-aineen saatavuuteen liittyvät epävarmuudet.

Konferenssissa nousi esiin myös huoli puutuotealan koulutuksesta ja osaamisesta.

Suomalaisten itsenäisten sahojen etujärjestön Sahateollisuus ry:n mukaan suomalaiset sahat ovat jäämässä paitsi korkeasuhdanteesta.

Sahatavaran kasvava kysyntä on näkynyt myös Suomessa. Vuonna 2016 sahatavaran viennin arvo nousi 1,6 miljardiin euroon ja kuluvana vuonna kasvu jatkuu.

Suomalaisen sahateollisuuden kansainvälinen kilpailukyky on kuitenkin järjestön mukaan heikko, eikä globaali korkeasuhdanne näy sahojen tuloksissa. Erityisesti mäntysahatavaraliiketoiminta on tappiollista.

"Korkea kustannustaso, tukin ja kuidun vääristynyt hintasuhde sekä tukipolitiikalla sotkettu puru- ja kuorimarkkina pudottavat suomalaiset kannattavuudessa havusahatavaran tuottajien hännille. Lisäksi toimialaa painaa epäsuotuisa valuuttakurssikehitys", Sahateollisuuden tiedotteessa harmitellaan.

Aiheeseen liittyvät artikkelit