Metsä

Hakkuut jatkuvat ennätystahdissa - Kiina kirinyt ykköseksi ostajana

Metsä 13.10.2017

Kiina nousee tärkeimmäksi sahatavaran viennissä sekä määrällä että arvolla mitaten. Myös mänty alkaa käydä kaupaksi.


Arkisto
Selluteollisuuden tuotannon lisäys nostaa kuitupuun kantohintoja noin kolmella prosentilla tänä vuonna.

Metsäteollisuuden puun käytön kasvu siivittää hakkuita uusiin ennätyslukemiin. Tänä vuonna hakkuut nousevat 63,6 miljoonaan kuutiometriin. Ensi vuonna tahti kiihtyy 65 miljoonaan kuutiometriin. Raakapuun tuonti puolestaan laskee neljä prosenttia viime vuodesta, kertoo Luonnonvarakeskus Luke.

Kiina nousee tänä vuonna sahatavaran viennin tärkeimmäksi kohdemaaksi sekä viennin määrällä että arvolla mitattuna. Kuusisahatavaran lisäksi myös mäntysahatavaran vienti on voimakkaassa kasvussa Kiinaan. Sahat ovat onnistuneet kääntämään sinne kauppavirtoja ongelmien vaivaamilta Pohjois-Afrikan markkinoilta.

Kilpailun kiristyminen ja sahatavaran ylitarjonta ovat painaneet etenkin mäntysahatavaran vientihintoja. Se on painanut männyn sahauksen kannattavuuden matalalle. Loppuvuoden aikana hintakehityksen odotetaan tasaantuvan.

"Sahatavaran viennin ennakoidaan nousevan yhdeksään miljoonaan kuutiometriin, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Ensi vuonna vienti kasvaa edelleen hieman", arvioi tutkija Antti Mutanen.

Kuusisahatavaran hyvän kysyntä nostaa kuusitukin kantohintaa. Myös kuitupuun kantohinnat nousevat, sillä kuitupuun tarve kasvaa kartongin ja sellun tuotannossa.

Ensi vuodeksi Luke ei odota merkittäviä muutoksia kantohintoihin. Siitä pitää huolen runsas puun tarjonta.

Yksityismetsätaloudessa bruttokantorahatulot nousevat tänä vuonna noin 1,9 miljardiin euroon ja ensi vuonna hieman enemmän. Yksityismetsien hehtaarikohtaiseksi liiketulokseksi Luke ennustaa tälle vuodelle 126 euroa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit