Metsä

Ympäristöjärjestöt kampanjoivat kivihiiltä ja puuta vastaan

Metsä 04.11.2017

"Jos jatkossakin valtaosa uusiutuvan energian tuotannon lisäämisestä toteutetaan bioenergialla, puu ei riitä ja metsien hiilinielut ovat vaarassa", WWF varoittaa.


Markku Vuorikari
Kivihiilen korvaaminen bioenergialla johtaa siihen, että puu ei riitä ja metsien hiilinielut ovat vaarassa, varoittaa WWF.

Ympäristö- ja terveysjärjestöt kampanjoivat hiiltä vastaan, mutta vaativat samalla, että Suomessa kivihiili korvataan muilla ratkaisuilla kuin puun poltolla.

WWF:n mukaan Suomi on ansiokkaasti asemoitunut itsensä eturintamaan kivihiilen käytön lopettamisessa.

"Tältä putoaa nopeasti pohja, mikäli suomalaisten energiaratkaisut eivät johda hiilidioksidipäästöjen laskuun ilmakehässä. Suurimpiin mutkiin matkalla lukeutuu kivihiilen korvaaminen turpeella, ylimitoitetulla puupohjaisen bioenergian poltolla tai maakaasulla", sanoo WWF Suomen ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle tiedotteessa.

Järjestön mukaan turpeen päästöt ovat rinnastettavissa kivihiileen ja myös maakaasu on fossiilinen polttoaine. Puun käytön lisääminen pienentää metsien hiilinieluja ja lisää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta.

"Määrältään vähäiset matalan riskin sivutuotteet, kuten puun kuori metsäteollisuudessa, kannattaa säästää niille sektoreille, joilla ei vielä ole muita uskottavia vaihtoehtoja", Kolle sanoo mainiten meri- ja lentoliikenteen polttoaineet sekä raskaan tieliikenteen.

Hänen mukaansa Suomessa on nyt noin 80 prosenttia uusiutuvasta energiasta tuotettu bioenergialla.

"Jos jatkossakin valtaosa uusiutuvan energian tuotannon lisäämisestä toteutetaan bioenergialla, puu ei riitä ja metsien hiilinielut ovat vaarassa."

Edessä on energiakäänne, jossa polttoon perustuvat ratkaisut on korvattava rakennusten energiatehokkuudella, tuulella, auringolla, geotermisellä energialla, lämpöpumpuilla, kysyntäjoustolla sekä liikenteen sähköistyksellä, Kolle sanoo.

Ympäristö- ja terveysjärjestöt vaativat koko Euroopan luopumaan kivihiilestä energiantuotannossa ja siirtymään uusiutuvaan energiaan vuoteen 2030 mennessä. Suomi on sitoutunut kivihiilen aikatauluun, mutta järjestöjen mukaan uskottava korvaussuunnitelma puuttuu. Järjestöjen kampanjointi ajoittuu ensi viikolla alkavan Bonnin ilmastokokouksen alle.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT