Metsä

Suomalaiset pitävät maan metsätaloutta kestävänä – joka toinen hyväksyy huomattavasti nykyistä suuremmat hakkuut

Metsä 22.11.2017

Kansa hyväksyy vuotuista kasvua vastaavat hakkuut. Nykyiset hakkuut ovat pienemmät.


Jukka Pasonen

Metsien käyttö on Suomessa kestävällä pohjalla, suomalaiset arvioivat Maaseudun Tulevaisuuden teettämässä kyselyssä.

Suomen metsätaloutta pitää kestävänä joka toinen täysi-ikäinen suomalainen. Puoleen tai toiseen kantaa ottaneista sitä mieltä on kaksi kolmesta.

Joka toinen suomalainen hyväksyy metsien vuotuista kasvua vastaavat hakkuut. Jos mukaan otetaan vain hakkuumäärään kantaa ottaneet, osuus nousee 62 prosenttiin.

Nykyiset hakkuut jäävät selvästi pienemmiksi. Vuotuisen kasvun suuruisiin hakkuisiin yllettiin viimeksi 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa.

Tässä kyselyssä ei selvitetty, kuinka suuriksi vastaaja arvelee nykyiset hakkuut. Aiemman, vain metsänomistajille tehdyn kyselyn mukaan on luultavaa, että hakkuiden uskotaan olevan suurempi osa vuotuisesta kasvusta kuin tilastot osoittavat.

Hyväksytty hakkuumäärä kasvaa iän, tulojen ja sen mukaan, mitä lähempänä metsiä vastaaja asuu.

Samoissa ryhmissä on suurin luottamus metsien kestävään käyttöön. Vihreiden ja vasemmistoliiton äänestäjien mielipiteet metsätalouden kestävyydestä jakautuvat jokseenkin tasan puolesta ja vastaan.

Puuston kasvu on Luonnonvarakeskus Luken tuoreimman mittauksen mukaan 109,9 miljoonaa kuutiometriä.

Puun poistuma metsistä oli Luken mukaan toissa vuonna kaikkiaan 82 miljoonaa kuutiota eli noin kolme neljännestä kasvusta.

Poistumaan on laskettu 59 miljoonan kuution hakkuut, 9 miljoonaa kuutiota energiapuuta sekä 14 miljoonaa kuutiota metsään jäävää hakkuutähdettä ja puiden luontaista kuolemista.

Viime vuonna hakkuut olivat 62 miljoonaa kuutiota.

Viime aikoina esillä olleiden investointisuunnitelmien toteutuminen lisäisi puun käyttöä kaikkiaan 15 miljoonaa kuutiota vuodessa.

Se mahtuu Luken arvioon suurimmasta kestävästä hakkuumäärästä, joka on nyt 81 ja ensi vuosikymmenellä jopa 86 miljoonaa kuutiota. Luvuissa on otettu huomioon suojelupäätökset.

Ruotsissa poistuma on vuotuisen kasvun suuruinen, Luken verkkosivusto kertoo Forest Europe 2015 -tilastoon nojautuen.

Itävalta yltää yli 90 prosenttiin ja Saksa 80 prosenttiin. Kaikkiaan kymmenessä Euroopan maassa hakataan suurempi osa puun vuotuisesta kasvusta kuin Suomessa.

Kyselyn toteutti TNS Gallup Agri lokakuun lopussa. Kyselyyn vastasi 3 010 täysi-ikäistä suomalaista.

Tulokset edustavat täysi-ikäisiä suomalaisia Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Virhemarginaali koko vastaajajoukkoa koskevissa luvuissa on 1–2 prosenttiyksikköä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit